Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 76
Montréal, 10 tháng 2 năm 2010
tại nhà của Nguyễn Văn Em nhân dịp Lê Như Quốc Khánh từ Pháp qua
next Sàigòn, Tết Canh Dần 2010     Mục lục     Sàigòn, 26 tháng 2 năm 2010
reunion/montreal_10022010_1.jpg
Đứng: Nguyễn Thành Danh, Lê Như Trầm, Lý Hữu Nghĩa (Lý chí Viển), Nguyễn Hữu Tường,
Nguyễn Quốc Bảo, Vũ Hoàng Dương, Nguyễn Minh Thành
Ngồi: Trần Sư Tứ, Tôn Tiến Hỷ, Nguyễn Văn Em, Lê Như Quốc Khánh,
Tăng Kiên, Nguyễn Chí Thanh
reunion/montreal_10022010_2.jpg
Các phu nhân.
reunion/montreal_10022010_3.jpg
Nguyễn Quốc Bảo, Lý Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Minh Thành (quay lưng),
Trần Sư Tứ (quay lưng) đang hồi tưởng lại chuyện xưa.
reunion/montreal_10022010_4.jpg
Lý Hữu Nghĩa, Lê Như Quốc Khánh, Lê Như Trầm đang hoà tấu miệng.
reunion/montreal_10022010_5.jpg
Nguyễn Thành Danh, Tôn Tiến Hỷ, Nguyễn Quốc Bảo, Lý Hữu Nghĩa,
Tôn Tiến Hỷ: mấy ông cứ tự nhiên nói chuyện nhe! Tôi ...ngủ trước!
reunion/montreal_10022010_6.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Lê Như Trầm, Vũ Hoàng Dương
reunion/montreal_10022010_7.jpg
Trần Sư Tứ, Nguyễn Minh Thành, Tôn Tiến Hỷ
Nguyễn Minh Thành: ...chưa uống hết chai mà ! về sao được