Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 76
Nam Cali, tháng 8 năm 2007
Lần đầu tiên hội ngộ tại tư gia của Nguyễn Thanh Nguyên.
    Mục lục     Sàigòn, tháng 4 năm 2009
reunion/reunion_082007.jpg
Nguyễn Hoàng Trung, Lâm Văn Đức, Tôn Thất Ân, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Thái Phương, Bạch Thái Vương, Đinh Trọng Tín, và Nguyễn Thanh Nguyên