Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 76
Montréal, Phục sinh 2011
next Sàigòn, 13 tháng 1 năm 2011     Mục lục     Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2)
reunion/can_23042011_1.jpg
Nguyễn Quốc Bảo, Lê Như Trầm, Lương Trọng CườngTăng Kiên
reunion/can_23042011_2.jpg
Trần Sư Tứ, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Tấn Tài và chị Liên (phu nhân Lê Như Trầm)
reunion/can_23042011_3.jpg
Lương Trọng Cường
reunion/can_23042011_4.jpg
Trần Sư Tứ, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Tấn Tài, chị Liên (phu nhân Lê Như Trầm), chi Dung (phu nhân Nguyễn Văn Em),
chị Thu (phu nhân Nguyễn Quốc Bảo), Nguyễn Quốc Bảo, Lê Như Trầm, Lương Trọng CườngTăng Kiên