Taberd.org Lasan Taberd
   

Hình ảnh

100 năm Taberd
  Taberd ngày xưa
  Taberd ngày nay
  Hình ảnh xưa
  Kỷ vật
  Trao nhẫn thâm niên
  Hùng Tâm
  Hướng Đạo
  Nghĩa sỉ
  Comita
cent
Đệ Bách Chu niên

Quan khách trên khán đài

Các SH Tổng Quyền, Phụ Quyền, Hiệu trưởng,
ông Tổng trưởng Giáo dục Ngô Khắc Tỉnh, và đại diện Hội Phụ Huynh
previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next
6
previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next