Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Phạm Thiên Niên


10 tháng 06, 2014  Man Nguyen (ÚSA)   Reply Trả lời
Muốn liên lạc với người bạn cũ. Trước học cung nhau nhiều lớp ở Taberd (section francaise). Nhà mình củng ở Truong Minh Giang (trước cửa chợ), còn nhà Niên thì gần rạp hat Văn Lang.

Nếu nhận được nhắn tin này, gởi email dùm.
16 tháng 11, 2014  Nguyen Xuan Cung   Reply Trả lời
Tao co danh sanh Taberd nien khoa 70-71