Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Lưu Th. Nghĩa


02 tháng 02, 2011  HUYNH QUAN NHUT (Việt Nam)   Reply Trả lời
Chao tat ca cac ban cung lop 2/1 Nien Khoa 72-73
Ban nao nhan duoc tin nhan nay,vui long lien lac so dt 0909.306.498 hoac 3841.5586. Cam on rat nhieu
HUYNH QUAN NHUT
03 tháng 03, 2010  Nguyen Tuong Thuy (USA)   Reply Trả lời
Mong nhan duoc lien lac cua tat ca cac ban trong lop 2/1 neu con nho' minh la ai trong hinh.