Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Monges Việt Nam


27 tháng 12, 2009  BANH Dinh-Hung (Pháp)   Reply Trả lời
Xin chao cac ban,

Tôi la BANH Dinh-Hung o tai thanh phô PARIS (nuoc PHAP), tôi muon tim liên lac voi cac ban hoc cung nam 1973-1974 lop bay 11 (7- 11) dê cung nhau chia xe nhung thang nam vua qua..
nhu, Pham hung Phuong, Nguyen thê Dung, Tô quôc Hung, Nguyen thanh Phuong, pham minh Hiên ...

Xin lien lac voi toi vao email này : dinh-hung.banh@hsbc.fr