Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Nguyễn Tuấn Ngọc


05 tháng 08, 2010  Vũ Đức Đạt (Việt Nam)   Reply Trả lời
Tôi đã tìm gặp được một số bạn bè cũ từng học chung Trường Taberd từ năm 1969 tới 1976 (từ lớp hai tới lớp tám) gồm:
Lê Thành Trường Giang, Lê Mộng Lâm, Nguyễn Anh Phương, Lê Quang Thông, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Kim Hùng, Quách Thắng Tòng, Cao Nam Đại, Nguyễn Phước Thành, Phạm Gia Phong, Nguyễn Tuấn Ngọc, Hồ Tấn Phú Quốc, Đặng Đức và Phạm Chí Đạt.
Rất mong các bạn khác, nếu đọc được tin nhắn này xin liên lạc với tôi, để chúng ta kết nối lại tình bạn học ngày xưa.
Thân ái.
Vũ Đức Đạt
mobil: 0977.183904 - home phone: (063) 3572053
25 tháng 04, 2010  Le thanh truong Giang (USA)   Reply Trả lời
Goi Giang 714-722-2240 neu o California