Taberd.org Taberd.org

Trường cũ, Người xưa (3)

previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next
Khu nhà Trung Ương
img_4054
enlarge chuyển chuột lên hình để phóng lớn