Taberd.org Taberd.org

Trường cũ, Người xưa (2)

previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next
Khu phòng học cũ
img_4029
enlarge chuyển chuột lên hình để phóng lớn