Taberd.org Taberd.org

Trường cũ, Người xưa (9)

previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next
Các Thầy Cô về trường cũ
img_3975
enlarge chuyển chuột lên hình để phóng lớn