Taberd.org Taberd.org

Trường cũ, Người xưa (6)

previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next
Thầy Cô gặp gỡ trước cổng trường cũ
img_3970
enlarge chuyển chuột lên hình để phóng lớn