Taberd.org Taberd.org
Tưởng Nhớ  
Tưởng nhớ Thầy Lê Mậu Thống
Thầy Lê Mậu Thống đã dạy tại các trường Phan Bội Châu Phan Thiết, Chu Văn An và Taberd từ niên khóa 1972 đến 1976.
Thầy dã qua đời ngày 18 tháng 7, 2012 tại TP HCM, Việt Nam, hưởng thọ 78 tuổi.
Các bạn Taberd 76 viếng Thầy lần cuối cùng