Quỹ Tương Trợ
Thông báo của Quỹ Tương Trợ Taberd 76

  Thông báo số 3/2010

Các bạn thân mến,

- Được các bạn giao trọng trách Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (QTTT76)

- Theo điều 3.2.2.6 của Bản Điều Lệ QTTT76

1. Tôi xin phép được ra mắt chính thức Ban Điều Hành QTTT76, nhiệm kỳ 2010 - 2011 như sau :

 • Trưởng Ban Điều Hành: HÀ GIA HÒA
 • Trưởng Ban Kiểm Soát: LÊ NHƯ QUỐC KHÁNH
 • Thủ quỹ khu vực Hoa Kỳ: HÀ GIA HÒA (kiêm nhiệm)
 • Kiểm Soát viên khu vực Hoa Kỳ : TRẦN VĂN KHOA
 • Thủ quỹ khu vực Canada: NGUYỄN QUỐC BẢO
 • Kiểm Soát viên khu vực Canada: NGUYỄN DUY CHIÊU
 • Thủ quỹ khu vực Âu Châu: NGUYỄN NGÔ HÙNG
 • Kiểm Soát viên khu vực Âu Châu: NGUYỄN MINH TÂN
 • Thủ quỹ khu vực Việt Nam: NGUYỄN QUỐC HUY
 • Kiểm Soát viên khu vực Việt Nam: LÊ NHƯ QUỐC KHÁNH (kiêm nhiệm)

2. Trong thời gian tới, các bạn sẽ được thông báo phương cách gởi tiền hoặc hiên vật cho thủ quỹ địa phương của mình.

Để có thể giúp được những anh em chúng ta còn trong giai đoạn khó khăn và để thể hiện tình đoàn kết cựu học sinh Taberd, rất mong các bạn ủng hộ nhiệt tình cho Quỹ Tương trợ Taberd 76 ngày thêm dồi dào.

Có như thế, Quỹ Tương Trợ Taberd 76 mới có nhiều hy vọng đạt được những mục đích cao đẹp đã đề ra ngay trong tên chính thức của Quỹ.

Thân chào các bạn

TM. Ban Điều Hành QTTT76
Trưởng Ban
HÀ GIA HÒA

  Thông báo số 2/2010

Theo số liệu chính thức từ admin Taberd.org, cuộc bầu cử Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 có được kết quả như sau :

 • Tổng số cử tri thuộc Đại Hội Đồng QTTT76 : 100
 • Tồng số phiếu bầu nhận được : 47
 • Số phiếu bầu cho Hà Gia Hòa : 27
 • Số phiếu bầu cho Đinh Trọng Tín : 13
 • Số phiếu bầu cho Lý Văn Qưới : 7

Như vậy, bạn HÀ GIA HÒA chính thức đắc cử với 57,5% số phiếu.

Quỹ Tương Trợ Taberd 76 xin công bố cùng toàn thể Đại Hội Đồng QTTT76 :

1. Theo điều 3.3.2.3 của Bản Điều Lệ QTTT76, bạn HÀ GIA HÒA chính thức nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2010-2011 kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2010

2. Theo điều 3.3.3 của Bản Điều Lệ QTTT76, bạn HÀ GIA HÒA sẽ kiêm nhiệm vụ Thủ Quỹ Quỹ Tương trợ Taberd 76 khu vực Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2010-2011 kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2010

3. Theo điều 3.3.4 & 3.3.5 & 3.3.6 của Bản Điều Lệ QTTT76, Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương trợ Taberd 76 HÀ GIA HÒA sẽ thành lập Ban Điều Hành QTTT76 nhiệm kỳ 2010-2011

QUỸ TƯƠNG TRỢ TABERD 76

Bản Thông báo (1 trang, dạng PDF, 86KB)

  Thông báo số 1/2010

Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (QTTTB76) hôm nay chính thức ra đời cùng với Bản Điều Lệ để làm nền móng chính thức cho công tác tương trợ của nhóm bạn Taberd 76.

Nhu cầu hình thành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 này do kết quả trưng cầu ý kiến các bạn trên Taberd.org vào giữa tháng 5 năm nay. Đa số ý kiến đồng ý là nhóm bạn chúng ta cần có một quỹ tương trợ với mục đích chính là giúp đỡ cho những bạn cùng cấp lớp và cho con em của họ chẳng may gặp khó khăn trong cuộc sống.

Qua trang mạng Taberd.org, Quỹ Tương Trợ Taberd 76 sẽ có hoạt động trên địa bàn thế giới với 4 khu vực chính là Mỹ, Canada, Âu Châu và Việt Nam (bao gồm khu vực Á Châu và Úc Châu). Bản điều lệ sẽ bảo đảm cơ cấu hoạt động của quỹ ở từng khu vực và nêu rõ trách nhiệm tương quan của khu vực địa phương trong mọi hoạt động đóng góp và chi tiêu chung của quỹ. Ngoài ra, trang mạng Taberd.org sẽ là nhịp cầu để chúng ta trao đổi và thông báo mọi tin tức hoạt động của quỹ.

Theo như Bản Điều Lệ đã quy định thì trước tiên chúng ta phải tìm ra người nhận làm Trưởng Ban Điều Hành. Cuộc bầu cử người Trưởng Ban Điều Hành và việc ra mắt của toàn Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 nhiệm kỳ đầu tiên (2010-2011) sẽ phải hoàn tất chậm nhất vào cuối tháng 8 năm nay.

Mong rằng tất cả các bạn Taberd 76 sẽ tiếp tục theo dõi tin tức và các thông báo khác trên trang mạng Taberd.org. Quan trọng hơn hết là hoan hỷ đón chào đứa con đầu lòng của chúng ta. Quỹ Tương Trợ Taberd 76 rất cần sự quan tâm "săn sóc và nuôi nấng” của từng người trong chúng ta để có thế hoạt động được hiệu lực và lâu dài.

Tất cả sự năng nổ của các chúng ta qua việc ứng cử hay đề cử người vào vai trò Trưởng Ban Điều Hành và tham gia tích cự vào việc biểu quyết sẽ góp phần mau chóng cho Quỹ Tương Trợ Taberd 76 bước vào hoạt động một cách chính thức.

Thân Chào,

Mùa Hè 2010