Quỹ Tương Trợ
Các dự án
Ngày Chi tiết Chi
  Dự án: Hổ trợ học phí HK1- 2017-2018
02 tháng 07, 2017 Chi hổ trợ học phí cho 2 con của Trần xuân Hồng và Nguyễn minh Châu Mỗi cháu 5.000.000 vnđ (Hổ trợ học phí HK1- 2017-2018)10,000,000 DVN
Tổng cộng   10,000,000 DVN
  Dự án: Hổ trợ khó khăn năm 2017
02 tháng 07, 2017 Chi hổ trợ khó khăn năm 2017 cho con của Huỳnh anh Dũng và bạn Nguyễn minh Châu (Hổ trợ khó khăn năm 2017)9,200,000 DVN
Tổng cộng   9,200,000 DVN
  Dự án: HTHP anh văn Chi hổ trợ học thêm anh văn
02 tháng 07, 2017 Chi hổ trợ học thêm anh văn cho con của Nguyễn minh Châu. Sồ tiền 1.000.000 vnđ1,000,000 DVN
Tổng cộng   1,000,000 DVN
  Dự án: HTHP1617-2 Hổ trợ học phí kỳ 2 2016-2017
21 tháng 01, 2017 Chi HTHP Học kỳ 2 2016-2017 cho con của các bạn TK Tiến, DM Đưc, NL Khanh, TX Hồng và NM Châu với tổng số tiền 31.000.000 VNĐ (Hổ trợ học phí kỳ 2 2016-2017)31,000,000 DVN
Tổng cộng   31,000,000 DVN
  Dự án: Biếu các Frere mai Thôn Noel
12 tháng 12, 2016 Biếu các Frere nhân dịp Noel 2016 (Biếu các Frere mai Thôn Noel)9,200,000 DVN
Tổng cộng   9,200,000 DVN
  Dự án: HT NKHH Hổ trợ Nguyễn kiếm Hoàng Hùng bị tai nạn giao thông
15 tháng 08, 2016 Chi 5.000.000 VNĐ cho Nguyễn kiếm Hoàng Hùng bị tai nạn giao thông (Hổ trợ Nguyễn kiếm Hoàng Hùng bị tai nạn giao thông)5,000,000 DVN
Tổng cộng   5,000,000 DVN
  Dự án: HTHP1617-1 Hổ trợ học phí kỳ 1 2016-2017
15 tháng 11, 2016 HTHP cho con các bạn Nguyễn minh Châu, Trần xuân Hồng, Nguyễn lê Khanh, Trần kim Tiến và Đào minh Đức. Tổng số tiền 31.000.000 VNĐ (Hổ trợ học phí kỳ 1 2016-2017)31,000,000 DVN
Tổng cộng   31,000,000 DVN
  Dự án: HTHP15-16 Hổ trợ học phí HK2/2015-2016
14 tháng 12, 2015 Chi hổ trợ học phí HK2/ 2015-2016 cho các cháu con của HA Dũng, DMĐức, TK Tiến, NL Khanh, NM Châu và TX Hồng. 4 đại học và 2 phổ thông. Tổng chi : 38.000. 000 VNĐ (Hổ trợ học phí HK2/2015-2016)38,000,000 DVN
Tổng cộng   38,000,000 DVN
  Dự án: HTKK NKH Hùng Hổ trợ khó khăn cho Nguyễn kiếm Hoàng Hùng
14 tháng 12, 2015 Chi hổ trợ cho Nguyễn kiếm Hoàng Hùng sửa xe gắn máy thành xe dùng cho người khuyết tật số tiền 6800000 VNĐ ( 300 USD ) (Hổ trợ khó khăn cho Nguyễn kiếm Hoàng Hùng)6,800,000 DVN
Tổng cộng   6,800,000 DVN
  Dự án: HTKK NM Châu Hổ trợ khó khăn cho Nguyễn minh Châu
14 tháng 12, 2015 Chi cho Nguyễn minh Châu sửa xe đạp đi bán bánh mì 2.270.000 VNĐ ( 100 USD ). Hoàn cảnh của Châu vô cùng khó khăn. (Hổ trợ khó khăn cho Nguyễn minh Châu)2,270,000 DVN
Tổng cộng   2,270,000 DVN
  Dự án: Mai Thôn 15 Biếu các frere Mai Thôn nhân dịp Noel
15 tháng 12, 2015 Biếu các Frere Mai Thôn Noel 2015 : 400 USD ( 9.100.000 VNĐ ) Một Be VN gửi thêm vô cho tròn 10.000.000 VNĐ (Biếu các frere Mai Thôn nhân dịp Noel)9,100,000 DVN
Tổng cộng   9,100,000 DVN
  Dự án: PD mNVM Phúng điếu mẹ Nguyễn văn Em
20 tháng 10, 2015 Mua vòng hoa phúng điếu mẹ Cụ M (Phúng điếu mẹ Nguyễn văn Em)900,000 DVN
Tổng cộng   900,000 DVN
  Dự án: PD NAT Phúng điếu mẹ Nguyễn anh Tuấn
20 tháng 09, 2015 Mua vòng hoa phúng điếu mẹ Nguyễn anh Tuấn (Phúng điếu mẹ Nguyễn anh Tuấn)900,000 DVN
Tổng cộng   900,000 DVN
  Dự án: PD VVC Phúng điếu Vũ văn Chính
16 tháng 09, 2015 Mua vòng hoa phúng điếu Vũ văn Chính (Phúng điếu Vũ văn Chính)1,000,000 DVN
Tổng cộng   1,000,000 DVN
  Dự án: PD1 Phúng điếu Frere Martial
22 tháng 08, 2015 Gởi cúng sinh lễ Frere Martial (Phúng điếu Frere Martial)2,300,000 DVN
Tổng cộng   2,300,000 DVN
  Dự án: HTHP1 - 1516 Hổ trợ học phí quy1 niên học 2015- 2016
14 tháng 08, 2015 Chi HTHP HK1 cho 7 cháu, 4 cháu Đại học là con các bạn Dũng, Tiến, Khanh, Đức với số tiền là 28.000.000 VNĐ và 3 cháu phổ thông là con của các bạn Châu, Tuấn, Hồng với số tiền là 15.000.000 VNĐ. Tổng chi : 43.000.000 VNĐ (Hổ trợ học phí quy1 niên học 2015- 2016)43,000,000 DVN
Tổng cộng   43,000,000 DVN
  Dự án: TTNT 1-15 Biếu cô Trương thị Nhạn Tình
11 tháng 02, 2015 Biếu cô trương thị Nhạn Tình 85 tuồi bị tai nạn giao thông không đi lại được (Biếu cô Trương thị Nhạn Tình)100 USD
Tổng cộng   100 USD
  Dự án: HTHP K1 14-15 Hổ trợ học phí HK1 2014-2015
08 tháng 12, 2014 Chi HTHP cho con của các bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức, mỗi cháu 3.500.000 VNĐ và con của các bạn Trần kim Tiến, Trần xuân Hồng, Nguyễn minh Châu, Nguyễn anh Tuấn, mỗi cháu 2.500.000 VNĐ. (Hổ trợ học phí HK1 2014-2015)20,500,000 DVN
Tổng cộng   20,500,000 DVN
  Dự án: HTHP K2 14-15 Hổ trợ học phí HK2 2014-2015
25 tháng 12, 2014 Chi HTHP Đại học cho con của các bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức, mỗi xuất 3.500.000 VNĐ và con của các bạn Trần kim Tiến, Trần xuân Hồng, Nguyễn minh Châu, Nguyễn anh Tuấn, mỗi cháu 2.500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí HK2 2014-2015)20,500,000 DVN
Tổng cộng   20,500,000 DVN
  Dự án: HTKK TC 2014 Chi HTKK cho Thầy Cô 2014
25 tháng 12, 2014 Hổ trợ khó khăn năm 2014 cho quý Thầy Cô Luu thị Diệu Minh, Lê như Dực, Chu thị Vân Anh, Đặng văn Huê. Tổng chi 400 Usd (Chi HTKK cho Thầy Cô 2014)400 USD
Tổng cộng   400 USD
  Dự án: MT 2014 Chi quà Noel cho quý Frere Mai Thôn
24 tháng 12, 2014 Chi quà Noel cho quý Frere Mai Thôn 400 Usd400 USD
Tổng cộng   400 USD
  Dự án: Giúp Đinh Chuẩn
30 tháng 11, 2014 Trợ giúp Đinh Chuẩn (Giúp Đinh Chuẩn)200 USD
Tổng cộng   200 USD
  Dự án: HTHP 14-6 Hổ trợ học phí tháng 6/2014
03 tháng 06, 2014 Hổ trợ học phí tháng 6/2014 cho con của các bạn Khanh, Dũng, Đức, Hồng, Tiến. Tổng cộng : 3.100.000 VNĐ3,100,000 DVN
Tổng cộng   3,100,000 DVN
  Dự án: HTHP 14-5 Hổ trợ học phí tháng 5/2014
02 tháng 05, 2014 Chi HTHP tháng 5/2014 cho con của 5 bạn Đức, Dũng, Khanh, Hồng, Tiến. Tổng số tiền là 3.100.000 VNĐ (Hổ trợ học phí tháng 5/2014)3,100,000 DVN
Tổng cộng   3,100,000 DVN
  Dự án: HTHP 14-4 Hổ trợ học phí tháng 4/2014
03 tháng 04, 2014 Chi HTHP cho con 5 bạn Đức, Khanh, Dũng, Tiến, Hồng. Tổng số tiền 3.100.000 VNĐ (Hổ trợ học phí tháng 4/2014)3,100,000 DVN
Tổng cộng   3,100,000 DVN
  Dự án: HTHP 1,2,3-2014 Hổ trợ học phí tháng 1, 2,3/2014
07 tháng 03, 2014 Chi HTHP tháng 1,2,3/2014 cho con của các bạn Dũng, Khanh, Đức, Hồng, Tiến. Tổng cộng 9.300.000 VNĐ (Hổ trợ học phí tháng 1, 2,3/2014)9,300,000 DVN
Tổng cộng   9,300,000 DVN
  Dự án: PĐ14-1 Phúng điếu Frere Lucien Quảng
07 tháng 03, 2014 Chi phúng điếu Frere Lucie Quảng. ( Do nghẽn 3 tháng nay không vào được sân trường nên cập nhật trễ. Xin lỗi mọi người ) (Phúng điếu Frere Lucien Quảng)4,200,000 DVN
Tổng cộng   4,200,000 DVN
  Dự án: HTHP 12/13 Hổ trợ học phí 12/2013 cho con 5 bạn
30 tháng 11, 2013 HTHP tháng 12/2013 cho con 5 bạn Dũng, Khanh, Đức, Tiến, Hồng (Hổ trợ học phí 12/2013 cho con 5 bạn)3,100,000 DVN
Tổng cộng   3,100,000 DVN
  Dự án: Hổ Trợ Be Đinh Chuẩn
22 tháng 11, 2013 Thân gởi Be Đinh Chuẩn . (Hổ Trợ Be Đinh Chuẩn)300 USD
Tổng cộng   300 USD
  Dự án: HTHP 13-11 Hổ trợ học phí tháng 11/2013
05 tháng 11, 2013 Hổ trợ học phí tháng 11/2013 cho con của các bạn Khanh, Dũng, Đức, Tiến, Hồng3,100,000 DVN
Tổng cộng   3,100,000 DVN
  Dự án: lht Chi Hổ trợ học phí cho con La Hoàn Tòng
07 tháng 10, 2013 Hổ trợ học phí cho con La hoàn Tòng. (Chi Hổ trợ học phí cho con La Hoàn Tòng)300 USD
Tổng cộng   300 USD
  Dự án: PĐ 13-1 Phúng điếu mẹ Lý minh Sơn
06 tháng 10, 2013 Chi mua vòng hoa phúng điếu mẹ Lý minh Sơn (Phúng điếu mẹ Lý minh Sơn)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: HTHP 13-10 Hổ trợ học phí tháng 10/2013
03 tháng 10, 2013 Chi HTHP tháng 10/2013 cho 5 cháu con của các bạn Dũng, Khanh, Đức, Hồng, Tiến (Hổ trợ học phí tháng 10/2013)3,100,000 DVN
Tổng cộng   3,100,000 DVN
  Dự án: HTHP 13-9 Hổ trợ học phí
17 tháng 12, 2016 Chuyển 2000 CAD từ Quỹ CANADA qua Quỹ USA với hối xuất là 1500 USD . (Hổ trợ học phí)2,000 CAD
Tổng cộng   2,000 CAD
09 tháng 09, 2013 HTHP tháng 9/2013 cho con của các bạn HA Dũng, NL Khanh, ĐM Đức ( 700.000 VNĐ/ cháu ), TX Hồng, TK Tiến ( 500.000 VNĐ/ cháu ) (Hổ trợ học phí)3,100,000 DVN
Tổng cộng   3,100,000 DVN
  Dự án: HTKK-HAD1 Hổ trợ khó khăn cho HAD
09 tháng 09, 2013 HTKK cho gia đình Huỳnh anh Dũng 6.300.000 VNĐ/ năm ( 300 USD) (Hổ trợ khó khăn cho HAD)6,300,000 DVN
Tổng cộng   6,300,000 DVN
  Dự án: HTKK-LTC1 Hổ trợ khó khăn cho LTC
08 tháng 12, 2014 Hổ trợ khó khăn cho bạn la thu Chinh (Hổ trợ khó khăn cho LTC)8,000,000 DVN
09 tháng 09, 2013 HTKK cho La thu Chinh 6.300.000 VNĐ/ năm ( 300 USD) (Hổ trợ khó khăn cho LTC)6,300,000 DVN
Tổng cộng   14,300,000 DVN
  Dự án: HTĐH 13-1 Hổ trợ ôn thi Đại học
16 tháng 06, 2013 Hổ trợ ôn thi Đại học cho 3 cháu, con của 3 bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức, mỗi cháu 2.000.000 VNĐ6,000,000 DVN
Tổng cộng   6,000,000 DVN
  Dự án: TTT 1-13 Chi mua vòng hoa phúng điếu cô Trần thị Thanh
15 tháng 06, 2013 Chi mua vòng hoa phúng điếu cô Trần thị Thanh500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: HTHP 13-6 Chi hổ trợ học phí tháng 06/2013 cho 7 cháu
01 tháng 06, 2013 Chi HTHP tháng 6/2013 cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Dũng, Vĩnh, Đức, Khanh, Giao, Hồng. Chấm dứt dự án HTHP năm học 2012-2013 . (Chi hổ trợ học phí tháng 06/2013 cho 7 cháu)3,500,000 DVN
Tổng cộng   3,500,000 DVN
  Dự án: PĐ NVN Phúng điếu Thầy Nguyễn văn Nhàn
03 tháng 05, 2013 Mua vòng hoa phúng điếu Thầy Nguyễn văn Nhàn (Phúng điếu Thầy Nguyễn văn Nhàn)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: HTHP 13-5 Chi hổ trợ học phí tháng 05/2013 cho 7 cháu
02 tháng 05, 2013 Chi HTHP tháng 5/2013 cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Giao, Đức, Khanh, Dũng (Chi hổ trợ học phí tháng 05/2013 cho 7 cháu)3,500,000 DVN
Tổng cộng   3,500,000 DVN
  Dự án: HTHP 13-4 Chi hổ trợ học phí tháng 04/2013 cho 7 cháu
02 tháng 04, 2013 Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Đưc, Khanh, Dũng, Giao (Chi hổ trợ học phí tháng 04/2013 cho 7 cháu)3,500,000 DVN
Tổng cộng   3,500,000 DVN
  Dự án: HTHP 13-3 Chi hổ trợ học phí tháng 03/2013 cho 7 cháu
01 tháng 03, 2013 Chi HTHP tháng 3/2013 cho 7 cháu con của các bạn Hồng, Vĩnh, Giao, Khanh, Dũng, Đức, Sơn (Chi hổ trợ học phí tháng 03/2013 cho 7 cháu)3,500,000 DVN
Tổng cộng   3,500,000 DVN
  Dự án: HTHP13-2 Chi hổ trợ học phí tháng 02/2013 cho 7 cháu
01 tháng 02, 2013 Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Dũng, Giao, Đức, Khanh (Chi hổ trợ học phí tháng 02/2013 cho 7 cháu)3,500,000 DVN
Tổng cộng   3,500,000 DVN
  Dự án: HTHP 13-1 (4) Chi hổ trợ học phí tháng 01/2013 cho 7 cháu
01 tháng 01, 2013 Chi HTHP cho 7 cháu con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Giao, Đức, Dủng, Khanh (Chi hổ trợ học phí tháng 01/2013 cho 7 cháu)3,500,000 DVN
Tổng cộng   3,500,000 DVN
  Dự án: PĐ NHĐ Chi phúng điếu mẹ Nguyễn hữu Đức
26 tháng 12, 2012 Chi phúng điếu mẹ Nguyễn hữu Đức ( Nguyễn anh Tuấn thay mặt taberd 76 dự lễ tang và gởi phúng điếu )500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: VVC-12-1 Trợ cấp chữa bệnh cho bạn Vũ văn Chính
18 tháng 12, 2012 Trợ cấp tiền chữa bệnh cho bạn Vũ văn Chính (Trợ cấp chữa bệnh cho bạn Vũ văn Chính)4,000,000 DVN
Tổng cộng   4,000,000 DVN
  Dự án: Phúng Điếu đám tang Thân phụ Tôn thất minh Tuấn .
12 tháng 12, 2012 Phúng điếu Ba TTMTuấn. (Phúng Điếu đám tang Thân phụ Tôn thất minh Tuấn .)150 USD
Tổng cộng   150 USD
  Dự án: HTHP 12-3 Chi hổ trợ học phí tháng 12 cho 7 cháu
03 tháng 12, 2012 Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Hồng, Vĩnh, Giao, Khanh, Dũng, Đức (Chi hổ trợ học phí tháng 12 cho 7 cháu)3,500,000 DVN
Tổng cộng   3,500,000 DVN
  Dự án: MT-1 Kính biếu các Frere Mai Thôn dịp Giáng sinh
01 tháng 12, 2012 Kính biếu các Frere Mai Thôn nhân dịp Giáng sinh (Kính biếu các Frere Mai Thôn dịp Giáng sinh)8,400,000 DVN
Tổng cộng   8,400,000 DVN
  Dự án: NVN- CB Kính biếu Thầy Nguyễn văn Nhàn tiền chữa bệnh
27 tháng 11, 2012 Kính biếu Thầy Nguyễn văn Nhàn tiền chữa bệnh4,000,000 DVN
Tổng cộng   4,000,000 DVN
  Dự án: HT-TNPT Hổ trợ học bổng ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thông
05 tháng 05, 2013 Chuyền tiền cho Phạm Đình Nguyên ( Thủ Quỹ VN ) cho dự án hỗ trợ cho các cháu luyện thi Đại Học. (Hổ trợ học bổng ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thông)500 CAD
Tổng cộng   500 CAD
22 tháng 11, 2012 Hổ trợ tiền học ôn luyện thi TNPT cho 3 cháu con của các bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức. Mỗi học bổng trị giá 2.000.000 VND0 (Hổ trợ học bổng ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thông)6,000,000 DVN
Tổng cộng   6,000,000 DVN
  Dự án: HTHP 12-2 Chi hổ trợ học phí tháng 11 cho 7 bạn
05 tháng 11, 2012 Chi HTHP tháng 11 cho 7 cháu con của các bạn Sơn, Giao, Vĩnh, Đức, Dũng, Hồng và Khanh. (Chi hổ trợ học phí tháng 11 cho 7 bạn)3,500,000 DVN
Tổng cộng   3,500,000 DVN
  Dự án: NLKHANH 12-1 Hổ trợ học phí cho con Nguyễn lê Khanh niên khóa 2012-2013
18 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Nguyễn lê Khanh đợt 1 là 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Nguyễn lê Khanh niên khóa 2012-2013)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013
28 tháng 12, 2014 Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2014-2015 (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013)400 CAD
06 tháng 10, 2013 Hỗ trợ cho việc mua sách vở & dụng cụ học sinh cho con của Tăng Kiên (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013)300 CAD
12 tháng 10, 2012 Trợ cấp học bổng cho con của Tăng Kiên 2012-2013 (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013)200 CAD
Tổng cộng   900 CAD
  Dự án: Trợ cấp khó khăn cho Trần xuân Hồng 6 tháng cuối năm 2012
18 tháng 12, 2012 Trợ cấp đợt 2 số tiền còn lại của 200 USD. Đợt 1 đã gửi 2.000.000 VNĐ (Trợ cấp khó khăn cho Trần xuân Hồng 6 tháng cuối năm 2012)2,200,000 DVN
08 tháng 10, 2012 Trợ cấp khó khăn đợt 1 Số còn lại trong tồng số 200 USD sẽ cấp vào ngày 15/12/2012 (Trợ cấp khó khăn cho Trần xuân Hồng 6 tháng cuối năm 2012)2,000,000 DVN
Tổng cộng   4,200,000 DVN
  Dự án: DMDUC-12-1 Hổ trợ học phí cho con Đào minh Đức niên khóa 2012-2013
08 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Đào minh Đức, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Đào minh Đức niên khóa 2012-2013)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: HADUNG-12-3 Hổ trợ học phí cho con Huỳnh anh Dũng niên khóa 2012-2013
08 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Huỳnh anh Dũng, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Huỳnh anh Dũng niên khóa 2012-2013)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: LMSON-12-2 Hổ trợ học phí cho con Lý minh Sơn niên khóa 2012-2013
05 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Lý minh Sơn đợt 1 tháng 10/2012, số tiền 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Lý minh Sơn niên khóa 2012-2013)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: LTCHINH-12-3 Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh 6 tháng cuối năm 2012
18 tháng 12, 2012 Trợ cấp đợt 2 số tiền còn lại của 200 USD . Đợt 1 đã gửi 2.000.000 VNĐ (Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh 6 tháng cuối năm 2012)2,200,000 DVN
05 tháng 10, 2012 Trợ cấp khó khăn đợt 1 : 2000.000 VND Số còn lại của tổng số 200 USD sẽ cấp vào ngày 15/12/2012 (Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh 6 tháng cuối năm 2012)2,000,000 DVN
Tổng cộng   4,200,000 DVN
  Dự án: NKGIAO-12-2 Hổ trợ học phí cho con Nguyễn kim Giao niên khóa 2012-2013
08 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Nguyễn kim Giao, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Nguyễn kim Giao niên khóa 2012-2013)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: TPVINH-12-2 Hổ trợ học phí cho con Tống phước Vĩnh niên khóa 2012-2013
09 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Tống phước Vĩnh đợt 1 : 500.000 VNĐ trong tổng số tiền 4.500.000 VNĐ được cấp trong 9 tháng từ tháng 10/2012-tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Tống phước Vĩnh niên khóa 2012-2013)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: TXHONG-12-3 Hổ trợ học phí cho con Trần xuân Hồng niên khóa 2012-2013
08 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Trần xuân Hồng đợt 1 tháng 10/2012, số tiền 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Trần xuân Hồng niên khóa 2012-2013)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: Phúng điếu đám tang thân phụ của Lý Hữu Nghĩa
15 tháng 06, 2012 Phúng điếu đám tang thân phụ của Lý Hữu Nghĩa100 CAD
Tổng cộng   100 CAD
  Dự án: LMTHONG-12-1 Chi mua vòng hoa phúng điếu Thầy Lê mậu Thống
22 tháng 07, 2012 Mua vòng hoa phúng điếu Thầy Lê mậu Thống (Chi mua vòng hoa phúng điếu Thầy Lê mậu Thống)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: TVKHOA-12-1 Trợ giúp $50 chi phí mua hoa cho đám tang Bố vợ Trần Văn Khoa
17 tháng 07, 2012 Trợ giúp $50 chi phí mua hoa cho đám tang Bố vợ Trần Văn Khoa (Trợ giúp $50 chi phí mua hoa cho đám tang Bố vợ Trần Văn Khoa)50 USD
Tổng cộng   50 USD
  Dự án: HADUNG-12-2 Trợ cấp khó khăn cho gia đình Huỳnh anh Dũng
24 tháng 06, 2012 Trợ cấp khó khăn cho vợ HAD : 200 USD (Trợ cấp khó khăn cho gia đình Huỳnh anh Dũng)200 USD
Tổng cộng   200 USD
  Dự án: HNMT-12-1 Hổ trợ Hội ngộ 8/8/2012 Mai Thôn
24 tháng 06, 2012 Hổ trợ Promo 76 tham gia Hội Ngộ Lasan 8/8 (Hổ trợ Hội ngộ 8/8 Mai Thôn)200 USD
Tổng cộng   200 USD
  Dự án: LTCHINH-12-2 Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh
24 tháng 06, 2012 Trợ ca61pkhó khăn cho La thu Chinh : 200 USD (Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh)200 USD
Tổng cộng   200 USD
  Dự án: HADUNG-12-1 Hổ trợ học bổng cho con Huỳnh anh Dũng
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu Huỳnh phương Dung, con bạn Huỳnh anh Dũng - Hổ trợ học bổng cho con Huỳnh anh Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên)150 USD
Tổng cộng   150 USD
  Dự án: LMSON-12-1 Hổ trợ học bổng cho con Lý minh Sơn
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu Lý huỳnh Trân, con bạn Lý minh Sơn - Hổ trợ học bổng cho con Lý minh Sơn (TQ: Phạm Đình Nguyên)150 USD
Tổng cộng   150 USD
  Dự án: LTCHINH-12-1 Hổ trợ học bổng cho con La thu Chinh
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu Nguyễn hồng Ngọc, con bạn La thu Chinh - Hổ trợ học bổng cho con La thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)150 USD
Tổng cộng   150 USD
  Dự án: NKGIAO-12-1 Hổ trợ học bổng cho con Nguyễn kim Giao
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu Nguyễn kim Phượng, con bạn Nguyễn kim Giao - Hổ trợ học bổng cho con Nguyễn kim Giao (TQ: Phạm Đình Nguyên)150 USD
Tổng cộng   150 USD
  Dự án: NVNHAN-12-1 Hổ trợ viện phí cho Thầy Nguyễn văn Nhàn
19 tháng 03, 2012 Hổ trợ viện phí cho Thầy Nguyễn văn Nhàn, bệnh xuất huyết bao tử, hôn mê, cấp cứu BV 115. Nay thầy đã tỉnh, qua cơn nguy hiểm đang nằn trị bênh - Hổ trợ viện phí cho Thầy Nguyễn văn Nhàn (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,000 DVN
Tổng cộng   2,000,000 DVN
  Dự án: TPVINH-12-1 Hổ trợ học bổng cho con Tống phước Vĩnh
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho con Tống phước Vĩnh - Hổ trợ học bổng cho con Tống phước Vĩnh (TQ: Phạm Đình Nguyên)150 USD
Tổng cộng   150 USD
  Dự án: TXHONG-12-1 Hổ trợ học bổng cho con Trần xuân Hồng
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu trần nguyễn ngọc Thảo Vy, con bạn Trần xuân Hồng - Hổ trợ học bổng cho con Trần xuân Hồng (TQ: Phạm Đình Nguyên)150 USD
Tổng cộng   150 USD
  Dự án: TKien-12-1 Trợ cấp học phí cho con của Tăng Kiên
14 tháng 02, 2012 Trợ cấp học phí cho con của Tăng Kiên - TKien-12-1 (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)200 CAD
Tổng cộng   200 CAD
  Dự án: 012011-1 Mua quà biếu thầy Võ Văn Mậu vừa mới xuất viện
30 tháng 01, 2011 . - Mua quà biếu thầy Võ Văn Mậu vừa mới xuất viện (TQ: Phạm Đình Nguyên)400,000 DVN
Tổng cộng   400,000 DVN
  Dự án: 022011-1 Trợ cấp Vũ Văn Chính
14 tháng 02, 2011 . - Trợ cấp Vũ Văn Chính (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,000 DVN
Tổng cộng   2,000,000 DVN
  Dự án: 022011-2 Trợ cấp con Lý Minh Sơn
18 tháng 02, 2011 . - Trợ cấp con Lý Minh Sơn (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,050,000 DVN
Tổng cộng   4,050,000 DVN
  Dự án: 022011-3 Trợ cấp con Nguyễn Kim Giao
21 tháng 02, 2011 . - Trợ cấp con Nguyễn Kim Giao (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,000,000 DVN
Tổng cộng   4,000,000 DVN
  Dự án: 022011-4 Hỗ trợ việc sửa xe gắn máy cho La Thu Chinh
21 tháng 02, 2011 . - Hỗ trợ việc sửa xe gắn máy cho La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,200,000 DVN
Tổng cộng   4,200,000 DVN
  Dự án: 052011-1 Hổ trợ trị bệnh con Huỳnh Anh Dũng
16 tháng 05, 2011 . - Hổ trợ trị bệnh con Huỳnh Anh Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,000 DVN
Tổng cộng   2,000,000 DVN
  Dự án: 122010-1 Trợ giúp cho con Huỳnh Anh Dũng
08 tháng 11, 2010 Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,000,000 DVN
Tổng cộng   4,000,000 DVN
  Dự án: 122010-2 Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2)
08 tháng 06, 2011 Tháng 6 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
03 tháng 05, 2011 Tháng 5 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
26 tháng 03, 2011 Tháng 4 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
21 tháng 02, 2011 Tháng 3 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
30 tháng 01, 2011 Tháng 1 và 2 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
Tổng cộng   3,000,000 DVN
  Dự án: 122010-3 Trợ cấp cho con La Thu Chinh
26 tháng 03, 2011 Tháng 4 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
21 tháng 02, 2011 Tháng 3 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
30 tháng 01, 2011 Tháng 1 và 2 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,000 DVN
Tổng cộng   4,000,000 DVN
  Dự án: LTCAN-11-1 Phúng điếu dì của Lê Thanh Cần
30 tháng 07, 2011 . - Phúng điếu dì của Lê Thanh Cần (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: SHTC-11 Chúc Tết Thầy Cô 2012
27 tháng 12, 2011 . - Chúc Tết Thầy Cô 2012 (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,200,000 DVN
Tổng cộng   4,200,000 DVN
  Dự án: TPVINH-11-1 Hổ trợ Tống Phước Vình
30 tháng 07, 2011 . - Hổ trợ Tống Phước Vình (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,000,000 DVN
Tổng cộng   4,000,000 DVN
  Dự án: TPVINH-11-2 Trợ cấp con Tống Phước Vình 1/6
30 tháng 07, 2011 . - Hổ trợ con Tống Phước Vình (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: TPVINH-11-3 Trợ cấp con Tống Phước Vình 2/6
01 tháng 09, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 2/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: TPVINH-11-4 Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6
11 tháng 10, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: TPVINH-11-5 Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6
11 tháng 10, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: TPVINH-11-6 Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6 (đợt 2)
14 tháng 12, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6 (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN
  Dự án: TPVINH-11-7 Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6 (đợt 2)
14 tháng 12, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6 (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
Tổng cộng   500,000 DVN