Quỹ Tương Trợ

Chi tiết thu chi đến ngày 14 tháng 12, 2017

   

Tồn quỹ

NgàyChi tiếtThuChiTồn
   AUD - Dollar Úc
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Lý Hữu Phước (TQ: Phạm Đình Nguyên)100100  
13 tháng 07, 2012 Đóng góp cho QTT - Lý Hữu Phước (TQ: Phạm Đình Nguyên)100200  
08 tháng 08, 2012 Tỷ giá: 1 AUD = 1USD (AUD -> USD TQ: Phạm Đình Nguyên)100100  
24 tháng 12, 2012 Tỷ giá: 22000. cho tròn tiền (AUD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)100AUD 0  
   CAD - Dollar Canada
04 tháng 11, 2010 Đóng góp - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)8585  
16 tháng 11, 2010 Đóng góp - Vũ Đình Phùng (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50135  
17 tháng 11, 2010 Đóng góp - Nguyễn Tấn Tài (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50185  
19 tháng 11, 2010 Đóng góp - Trương Chức Kiệt (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100285  
10 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Duy Chiêu (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100385  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Đặng Sĩ Bình (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50435  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Lê Như Trầm (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)150585  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Chí Thanh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50635  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Vũ Hoàng Dương (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50685  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Trần Sư Tứ (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50735  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50785  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Lương Trọng Cường (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)70855  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Minh Thành (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100955  
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)4651,420  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Nguyễn Tấn Tài (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,440  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Trần Sư Tứ (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,460  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,480  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Lương Trọng Cường (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,500  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Lê Như Trầm (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,520  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,540  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Tăng Kiên (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,560  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Vũ Hoàng Dương (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,580  
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Nguyễn Chí Thanh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,600  
14 tháng 02, 2012 Trợ cấp học phí cho con của Tăng Kiên - TKien-12-1 (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)2001,400  
15 tháng 06, 2012 Phúng điếu đám tang thân phụ của Lý Hữu Nghĩa1001,300  
22 tháng 06, 2012 Đóng góp cho QTTT76-CANADA - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)501,350  
12 tháng 10, 2012 Trợ cấp học bổng cho con của Tăng Kiên 2012-2013 (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013)2001,150  
14 tháng 10, 2012 Nguyễn Văn Em đóng góp cho QTTT 76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)2001,350  
21 tháng 10, 2012 Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1001,450  
21 tháng 10, 2012 Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)501,500  
03 tháng 11, 2012 Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1001,600  
17 tháng 11, 2012 Nguyễn Minh Thành đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1001,700  
30 tháng 11, 2012 Gia đình Taberd Montréal 76 đóng góp QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)2501,950  
03 tháng 03, 2013 Một mạnh thường quân ( Vô Danh) đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)5002,450  
05 tháng 05, 2013 Chuyền tiền cho Phạm Đình Nguyên ( Thủ Quỹ VN ) cho dự án hỗ trợ cho các cháu luyện thi Đại Học. (Hổ trợ học bổng ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thông)5001,950  
12 tháng 05, 2013 Chuyển từ quỹ Canada về quỹ Việt nam 1000 đô Canada (Phạm Đình Nguyên > Nguyễn Quốc Bảo)1,0002,950  
12 tháng 05, 2013 Chuyển từ quỹ Canada về quỹ Việt nam 1000 đô Canada (Phạm Đình Nguyên > Nguyễn Quốc Bảo)1,0001,950  
13 tháng 05, 2013 Tỷ giá: 1 CAD = 20600 VNĐ (CAD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000950  
09 tháng 06, 2013 Điều chỉnh lại vấn đề Chi & Thu với sự đồng ý của Trưởng Ban QTTT76 - Nguyễn Văn Em - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)5001,450  
18 tháng 06, 2013 Đóng góp cho QTTT 76 của hai bạn Trần Sư Tứ ($50) và Vũ Đình Phùng ($50) - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1001,550  
09 tháng 08, 2013 Đóng góp cho QTTT76 của bạn Đặng Vinh - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)2051,755  
18 tháng 08, 2013 Đóng góp cho QTTT76 của bạn Trương Công Hòa - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1501,905  
06 tháng 10, 2013 Hỗ trợ cho việc mua sách vở & dụng cụ học sinh cho con của Tăng Kiên (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013)3001,605  
28 tháng 12, 2014 CHS Taberd ẩn danh đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)201,625  
28 tháng 12, 2014 Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)501,675  
28 tháng 12, 2014 Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2014-2015 (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013)4001,275  
01 tháng 02, 2015 Nguyễn Văn Em đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1001,375  
14 tháng 02, 2015 Trương Công Hòa đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1001,475  
14 tháng 02, 2015 Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1001,575  
14 tháng 02, 2015 Bạn của Lê Như Quốc Khánh đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)5002,075  
27 tháng 09, 2015 Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)502,125  
17 tháng 12, 2016 Chuyển 2000 CAD từ Quỹ CANADA qua Quỹ USA với hối xuất là 1500 USD . (Hổ trợ học phí)2,000125  
17 tháng 12, 2016 Tỷ giá: Theo thời giá tháng 12-2016 (CAD -> USD TQ: Nguyễn Quốc Bảo)2,000-1,875  
30 tháng 12, 2016 Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50-1,825  
05 tháng 08, 2017 Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50-1,775  
20 tháng 08, 2017 Nguyễn Văn Em & Nguyễn Minh Thành & Vũ Đình Phùng & Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)200-1,575  
15 tháng 09, 2017 Tăng Kiên đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100-1,475  
18 tháng 11, 2017 Nhóm Taberd 76 đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)210CAD -1,265  
   DVN - Đồng Việt Nam
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)10,450,00010,450,000  
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Quốc Huy (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00011,450,000  
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00012,450,000  
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Ngô Hùng (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00013,450,000  
08 tháng 11, 2010 Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,000,0009,450,000  
21 tháng 11, 2010 Đóng góp - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,00011,450,000  
30 tháng 01, 2011 . - Mua quà biếu thầy Võ Văn Mậu vừa mới xuất viện (TQ: Phạm Đình Nguyên)400,00011,050,000  
30 tháng 01, 2011 Tháng 1 và 2 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00010,050,000  
30 tháng 01, 2011 Tháng 1 và 2 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,0008,050,000  
14 tháng 02, 2011 . - Trợ cấp Vũ Văn Chính (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,0006,050,000  
18 tháng 02, 2011 . - Trợ cấp con Lý Minh Sơn (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,050,0002,000,000  
20 tháng 02, 2011 Tỷ giá: 22,182 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)12,200,00014,200,000  
21 tháng 02, 2011 . - Trợ cấp con Nguyễn Kim Giao (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,000,00010,200,000  
21 tháng 02, 2011 . - Hỗ trợ việc sửa xe gắn máy cho La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,200,0006,000,000  
21 tháng 02, 2011 Tháng 3 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0005,500,000  
21 tháng 02, 2011 Tháng 3 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,0004,500,000  
20 tháng 03, 2011 Đóng góp - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên)264,0004,764,000  
20 tháng 03, 2011 Tỷ giá: 29,120 (EUR -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)8,736,00013,500,000  
26 tháng 03, 2011 Tháng 4 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,00013,000,000  
26 tháng 03, 2011 Tháng 4 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00012,000,000  
03 tháng 05, 2011 Tháng 5 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,00011,500,000  
16 tháng 05, 2011 . - Hổ trợ trị bệnh con Huỳnh Anh Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,0009,500,000  
08 tháng 06, 2011 Tháng 6 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0009,000,000  
30 tháng 07, 2011 . - Hổ trợ Tống Phước Vình (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,000,0005,000,000  
30 tháng 07, 2011 . - Hổ trợ con Tống Phước Vình (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0004,500,000  
30 tháng 07, 2011 . - Phúng điếu dì của Lê Thanh Cần (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0004,000,000  
01 tháng 09, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 2/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0003,500,000  
11 tháng 10, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0003,000,000  
11 tháng 10, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0002,500,000  
14 tháng 12, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6 (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0002,000,000  
14 tháng 12, 2011 . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6 (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0001,500,000  
14 tháng 12, 2011 Tỷ giá: 21,000 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)8,400,0009,900,000  
27 tháng 12, 2011 . - Chúc Tết Thầy Cô 2012 (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,200,0005,700,000  
19 tháng 03, 2012 Hổ trợ viện phí cho Thầy Nguyễn văn Nhàn, bệnh xuất huyết bao tử, hôn mê, cấp cứu BV 115. Nay thầy đã tỉnh, qua cơn nguy hiểm đang nằn trị bênh - Hổ trợ viện phí cho Thầy Nguyễn văn Nhàn (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,0003,700,000  
22 tháng 07, 2012 Mua vòng hoa phúng điếu Thầy Lê mậu Thống (Chi mua vòng hoa phúng điếu Thầy Lê mậu Thống)500,0003,200,000  
08 tháng 08, 2012 Tiền dư từ tổ chức tham dự Hội ngộ Lasan 2012 chuyển vào - Tập thễ (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,700,0005,900,000  
08 tháng 08, 2012 Cô Lê thị Như ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,0006,900,000  
08 tháng 08, 2012 Thầy Nguyễn văn Phước ( Pháp ) ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)300,0007,200,000  
08 tháng 08, 2012 Tỷ giá: 1 USD = 21.000 DVN (DVN -> USD TQ: Phạm Đình Nguyên)6,300,000900,000  
04 tháng 10, 2012 Đóng góp vào QTTT76 - Lê Đình Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,0001,900,000  
04 tháng 10, 2012 Đóng góp vào QTTT76 - Lý Văn Quới (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,0002,400,000  
05 tháng 10, 2012 Trợ cấp khó khăn đợt 1 : 2000.000 VND Số còn lại của tổng số 200 USD sẽ cấp vào ngày 15/12/2012 (Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh 6 tháng cuối năm 2012)2,000,000400,000  
05 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Lý minh Sơn đợt 1 tháng 10/2012, số tiền 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Lý minh Sơn niên khóa 2012-2013)500,000-,100,000  
05 tháng 10, 2012 Tỷ giá: 1 ÚSD = 20850 DVN (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)41,700,00041,600,000  
08 tháng 10, 2012 Trợ cấp khó khăn đợt 1 Số còn lại trong tồng số 200 USD sẽ cấp vào ngày 15/12/2012 (Trợ cấp khó khăn cho Trần xuân Hồng 6 tháng cuối năm 2012)2,000,00039,600,000  
08 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Trần xuân Hồng đợt 1 tháng 10/2012, số tiền 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Trần xuân Hồng niên khóa 2012-2013)500,00039,100,000  
08 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Đào minh Đức, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Đào minh Đức niên khóa 2012-2013)500,00038,600,000  
08 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Nguyễn kim Giao, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Nguyễn kim Giao niên khóa 2012-2013)500,00038,100,000  
08 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Huỳnh anh Dũng, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Huỳnh anh Dũng niên khóa 2012-2013)500,00037,600,000  
09 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Tống phước Vĩnh đợt 1 : 500.000 VNĐ trong tổng số tiền 4.500.000 VNĐ được cấp trong 9 tháng từ tháng 10/2012-tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Tống phước Vĩnh niên khóa 2012-2013)500,00037,100,000  
18 tháng 10, 2012 Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Nguyễn lê Khanh đợt 1 là 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Nguyễn lê Khanh niên khóa 2012-2013)500,00036,600,000  
05 tháng 11, 2012 Chi HTHP tháng 11 cho 7 cháu con của các bạn Sơn, Giao, Vĩnh, Đức, Dũng, Hồng và Khanh. (Chi hổ trợ học phí tháng 11 cho 7 bạn)3,500,00033,100,000  
22 tháng 11, 2012 Hổ trợ tiền học ôn luyện thi TNPT cho 3 cháu con của các bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức. Mỗi học bổng trị giá 2.000.000 VND0 (Hổ trợ học bổng ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thông)6,000,00027,100,000  
27 tháng 11, 2012 Kính biếu Thầy Nguyễn văn Nhàn tiền chữa bệnh4,000,00023,100,000  
01 tháng 12, 2012 Kính biếu các Frere Mai Thôn nhân dịp Giáng sinh (Kính biếu các Frere Mai Thôn dịp Giáng sinh)8,400,00014,700,000  
03 tháng 12, 2012 Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Hồng, Vĩnh, Giao, Khanh, Dũng, Đức (Chi hổ trợ học phí tháng 12 cho 7 cháu)3,500,00011,200,000  
18 tháng 12, 2012 Trợ cấp đợt 2 số tiền còn lại của 200 USD . Đợt 1 đã gửi 2.000.000 VNĐ (Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh 6 tháng cuối năm 2012)2,200,0009,000,000  
18 tháng 12, 2012 Trợ cấp đợt 2 số tiền còn lại của 200 USD. Đợt 1 đã gửi 2.000.000 VNĐ (Trợ cấp khó khăn cho Trần xuân Hồng 6 tháng cuối năm 2012)2,200,0006,800,000  
18 tháng 12, 2012 Trợ cấp tiền chữa bệnh cho bạn Vũ văn Chính (Trợ cấp chữa bệnh cho bạn Vũ văn Chính)4,000,0002,800,000  
24 tháng 12, 2012 Tỷ giá: 21000 Nguyên bù thêm tí cho tròn tiền (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)5,100,0007,900,000  
24 tháng 12, 2012 Tỷ giá: 22000. cho tròn tiền (AUD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)2,200,00010,100,000  
26 tháng 12, 2012 Chi phúng điếu mẹ Nguyễn hữu Đức ( Nguyễn anh Tuấn thay mặt taberd 76 dự lễ tang và gởi phúng điếu )500,0009,600,000  
01 tháng 01, 2013 Chi HTHP cho 7 cháu con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Giao, Đức, Dủng, Khanh (Chi hổ trợ học phí tháng 01/2013 cho 7 cháu)3,500,0006,100,000  
20 tháng 01, 2013 Chuyển từ tiệc tất niên mừng xuân Quý tỵ của các Be nội theo yêu cầu của bạn Cảnh - Tập thễ (TQ: Phạm Đình Nguyên)7,400,00013,500,000  
01 tháng 02, 2013 Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Dũng, Giao, Đức, Khanh (Chi hổ trợ học phí tháng 02/2013 cho 7 cháu)3,500,00010,000,000  
01 tháng 03, 2013 Chi HTHP tháng 3/2013 cho 7 cháu con của các bạn Hồng, Vĩnh, Giao, Khanh, Dũng, Đức, Sơn (Chi hổ trợ học phí tháng 03/2013 cho 7 cháu)3,500,0006,500,000  
02 tháng 04, 2013 Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Đưc, Khanh, Dũng, Giao (Chi hổ trợ học phí tháng 04/2013 cho 7 cháu)3,500,0003,000,000  
28 tháng 04, 2013 Tỷ giá: 21000 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)11,340,00014,340,000  
02 tháng 05, 2013 Chi HTHP tháng 5/2013 cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Giao, Đức, Khanh, Dũng (Chi hổ trợ học phí tháng 05/2013 cho 7 cháu)3,500,00010,840,000  
03 tháng 05, 2013 Mua vòng hoa phúng điếu Thầy Nguyễn văn Nhàn (Phúng điếu Thầy Nguyễn văn Nhàn)500,00010,340,000  
12 tháng 05, 2013 Thu của Ngô kỳ Vinh số tiền 1000.000 VNĐ ủng hộ QTTT76 - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00011,340,000  
13 tháng 05, 2013 Tỷ giá: 1 CAD = 20600 VNĐ (CAD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)20,600,00031,940,000  
01 tháng 06, 2013 Chi HTHP tháng 6/2013 cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Dũng, Vĩnh, Đức, Khanh, Giao, Hồng. Chấm dứt dự án HTHP năm học 2012-2013 . (Chi hổ trợ học phí tháng 06/2013 cho 7 cháu)3,500,00028,440,000  
15 tháng 06, 2013 Chi mua vòng hoa phúng điếu cô Trần thị Thanh500,00027,940,000  
16 tháng 06, 2013 Hổ trợ ôn thi Đại học cho 3 cháu, con của 3 bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức, mỗi cháu 2.000.000 VNĐ6,000,00021,940,000  
09 tháng 09, 2013 HTHP tháng 9/2013 cho con của các bạn HA Dũng, NL Khanh, ĐM Đức ( 700.000 VNĐ/ cháu ), TX Hồng, TK Tiến ( 500.000 VNĐ/ cháu ) (Hổ trợ học phí)3,100,00018,840,000  
09 tháng 09, 2013 HTKK cho La thu Chinh 6.300.000 VNĐ/ năm ( 300 USD) (Hổ trợ khó khăn cho LTC)6,300,00012,540,000  
09 tháng 09, 2013 HTKK cho gia đình Huỳnh anh Dũng 6.300.000 VNĐ/ năm ( 300 USD) (Hổ trợ khó khăn cho HAD)6,300,0006,240,000  
03 tháng 10, 2013 Chi HTHP tháng 10/2013 cho 5 cháu con của các bạn Dũng, Khanh, Đức, Hồng, Tiến (Hổ trợ học phí tháng 10/2013)3,100,0003,140,000  
06 tháng 10, 2013 Chi mua vòng hoa phúng điếu mẹ Lý minh Sơn (Phúng điếu mẹ Lý minh Sơn)500,0002,640,000  
13 tháng 10, 2013 Be Dalat Ngô kỳ Vinh ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,0003,640,000  
05 tháng 11, 2013 Hổ trợ học phí tháng 11/2013 cho con của các bạn Khanh, Dũng, Đức, Tiến, Hồng3,100,000540,000  
07 tháng 11, 2013 Đóng góp cho QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)10,000,00010,540,000  
30 tháng 11, 2013 HTHP tháng 12/2013 cho con 5 bạn Dũng, Khanh, Đức, Tiến, Hồng (Hổ trợ học phí 12/2013 cho con 5 bạn)3,100,0007,440,000  
10 tháng 12, 2013 Be Dalat Ngô kỳ Vinh đóng góp vô QTTT76 - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,0008,440,000  
05 tháng 01, 2014 Cô Như ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,0009,440,000  
25 tháng 01, 2014 Thu từ 1 be úc (ẩn danh ) - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00010,440,000  
07 tháng 03, 2014 Chi HTHP tháng 1,2,3/2014 cho con của các bạn Dũng, Khanh, Đức, Hồng, Tiến. Tổng cộng 9.300.000 VNĐ (Hổ trợ học phí tháng 1, 2,3/2014)9,300,0001,140,000  
07 tháng 03, 2014 Chi phúng điếu Frere Lucie Quảng. ( Do nghẽn 3 tháng nay không vào được sân trường nên cập nhật trễ. Xin lỗi mọi người ) (Phúng điếu Frere Lucien Quảng)4,200,000-3,060,000  
07 tháng 03, 2014 Tỷ giá: 1 USD = 21060 (DVN -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)31,590,00028,530,000  
03 tháng 04, 2014 Chi HTHP cho con 5 bạn Đức, Khanh, Dũng, Tiến, Hồng. Tổng số tiền 3.100.000 VNĐ (Hổ trợ học phí tháng 4/2014)3,100,00025,430,000  
02 tháng 05, 2014 Chi HTHP tháng 5/2014 cho con của 5 bạn Đức, Dũng, Khanh, Hồng, Tiến. Tổng số tiền là 3.100.000 VNĐ (Hổ trợ học phí tháng 5/2014)3,100,00022,330,000  
25 tháng 05, 2014 Nhận đóng góp 1.000.000 VNĐ từ Be Dalat Ngô ký Vinh. Xin thay mặt QTT cám ơn sự chia sẽ của bạn Vinh. - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00023,330,000  
25 tháng 05, 2014 Nhận đóng góp 1.000.000 VNĐ từ Be Sơn lai. Xin thay mặt QTT cám ơn sự chia sẽ này. - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,00024,330,000  
03 tháng 06, 2014 Hổ trợ học phí tháng 6/2014 cho con của các bạn Khanh, Dũng, Đức, Hồng, Tiến. Tổng cộng : 3.100.000 VNĐ3,100,00021,230,000  
08 tháng 12, 2014 Hổ trợ khó khăn cho bạn la thu Chinh (Hổ trợ khó khăn cho LTC)8,000,00013,230,000  
08 tháng 12, 2014 Chi HTHP cho con của các bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức, mỗi cháu 3.500.000 VNĐ và con của các bạn Trần kim Tiến, Trần xuân Hồng, Nguyễn minh Châu, Nguyễn anh Tuấn, mỗi cháu 2.500.000 VNĐ. (Hổ trợ học phí HK1 2014-2015)20,500,000-7,270,000  
25 tháng 12, 2014 Chi HTHP Đại học cho con của các bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức, mỗi xuất 3.500.000 VNĐ và con của các bạn Trần kim Tiến, Trần xuân Hồng, Nguyễn minh Châu, Nguyễn anh Tuấn, mỗi cháu 2.500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí HK2 2014-2015)20,500,000-27,770,000  
29 tháng 12, 2014 Thu từ Ngô xuân Thiện : 2.000.000 VND Thu từ Ngô kỳ Vinh : 1.000.000 VND Thu từ 1 Be không tên : 5.000.000 VND - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)8,000,000-19,770,000  
08 tháng 02, 2015 Cô Như đóng góp 1000000 VNĐ ủng hộ QTTT76 - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000-18,770,000  
20 tháng 04, 2015 Tỷ giá: 1 USD = 21.620 VND (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)24,000,0005,230,000  
14 tháng 08, 2015 Chi HTHP HK1 cho 7 cháu, 4 cháu Đại học là con các bạn Dũng, Tiến, Khanh, Đức với số tiền là 28.000.000 VNĐ và 3 cháu phổ thông là con của các bạn Châu, Tuấn, Hồng với số tiền là 15.000.000 VNĐ. Tổng chi : 43.000.000 VNĐ (Hổ trợ học phí quy1 niên học 2015- 2016)43,000,000-37,770,000  
21 tháng 08, 2015 Tỷ giá: 1 EUR = 25300 DVN. Tính tròn 7.600,000 VNĐ (EUR -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)7,600,000-30,170,000  
22 tháng 08, 2015 Gởi cúng sinh lễ Frere Martial (Phúng điếu Frere Martial)2,300,000-32,470,000  
22 tháng 08, 2015 Tỷ giá: 1 USD = 22600 DVN (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)33,900,0001,430,000  
25 tháng 08, 2015 Nhận đóng góp từ Ngô kỳ Vinh 1.000.000 VNĐ. Xin cám ơn tấm lòng của bạn - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,0002,430,000  
16 tháng 09, 2015 Mua vòng hoa phúng điếu Vũ văn Chính (Phúng điếu Vũ văn Chính)1,000,0001,430,000  
20 tháng 09, 2015 Mua vòng hoa phúng điếu mẹ Nguyễn anh Tuấn (Phúng điếu mẹ Nguyễn anh Tuấn)900,000530,000  
20 tháng 10, 2015 Mua vòng hoa phúng điếu mẹ Cụ M (Phúng điếu mẹ Nguyễn văn Em)900,000-,370,000  
13 tháng 12, 2015 Một Be nội đóng góp ủng hộ QTTT76 10.000.000 VNĐ - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)10,000,0009,630,000  
14 tháng 12, 2015 Chi hổ trợ học phí HK2/ 2015-2016 cho các cháu con của HA Dũng, DMĐức, TK Tiến, NL Khanh, NM Châu và TX Hồng. 4 đại học và 2 phổ thông. Tổng chi : 38.000. 000 VNĐ (Hổ trợ học phí HK2/2015-2016)38,000,000-28,370,000  
14 tháng 12, 2015 Chi hổ trợ cho Nguyễn kiếm Hoàng Hùng sửa xe gắn máy thành xe dùng cho người khuyết tật số tiền 6800000 VNĐ ( 300 USD ) (Hổ trợ khó khăn cho Nguyễn kiếm Hoàng Hùng)6,800,000-35,170,000  
14 tháng 12, 2015 Chi cho Nguyễn minh Châu sửa xe đạp đi bán bánh mì 2.270.000 VNĐ ( 100 USD ). Hoàn cảnh của Châu vô cùng khó khăn. (Hổ trợ khó khăn cho Nguyễn minh Châu)2,270,000-37,440,000  
14 tháng 12, 2015 Tỷ giá: 1 USD = 22.660 VNĐ (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)56,650,00019,210,000  
15 tháng 12, 2015 Biếu các Frere Mai Thôn Noel 2015 : 400 USD ( 9.100.000 VNĐ ) Một Be VN gửi thêm vô cho tròn 10.000.000 VNĐ (Biếu các frere Mai Thôn nhân dịp Noel)9,100,00010,110,000  
15 tháng 08, 2016 Chi 5.000.000 VNĐ cho Nguyễn kiếm Hoàng Hùng bị tai nạn giao thông (Hổ trợ Nguyễn kiếm Hoàng Hùng bị tai nạn giao thông)5,000,0005,110,000  
15 tháng 11, 2016 HTHP cho con các bạn Nguyễn minh Châu, Trần xuân Hồng, Nguyễn lê Khanh, Trần kim Tiến và Đào minh Đức. Tổng số tiền 31.000.000 VNĐ (Hổ trợ học phí kỳ 1 2016-2017)31,000,000-25,890,000  
11 tháng 12, 2016 Tỷ giá: 1530 x23000 = 35.190.000 vnđ (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)35,190,0009,300,000  
12 tháng 12, 2016 Biếu các Frere nhân dịp Noel 2016 (Biếu các Frere mai Thôn Noel)9,200,000100,000  
20 tháng 12, 2016 Đóng góp vô QTT của PĐN - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên)7,000,0007,100,000  
21 tháng 01, 2017 Chi HTHP Học kỳ 2 2016-2017 cho con của các bạn TK Tiến, DM Đưc, NL Khanh, TX Hồng và NM Châu với tổng số tiền 31.000.000 VNĐ (Hổ trợ học phí kỳ 2 2016-2017)31,000,000-23,900,000  
21 tháng 01, 2017 Tỷ giá: 1 ÚSD = 22520 VNĐ (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)31,530,0007,630,000  
10 tháng 04, 2017 Thu tiền đóng góp của Lê như Trầm và Phạm đình Nguyên, mỗi Be 2000000vnđ - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,000,00011,630,000  
02 tháng 07, 2017 Chi hổ trợ học phí cho 2 con của Trần xuân Hồng và Nguyễn minh Châu Mỗi cháu 5.000.000 vnđ (Hổ trợ học phí HK1- 2017-2018)10,000,0001,630,000  
02 tháng 07, 2017 Chi hổ trợ khó khăn năm 2017 cho con của Huỳnh anh Dũng và bạn Nguyễn minh Châu (Hổ trợ khó khăn năm 2017)9,200,000-7,570,000  
02 tháng 07, 2017 Chi hổ trợ học thêm anh văn cho con của Nguyễn minh Châu. Sồ tiền 1.000.000 vnđ1,000,000-8,570,000  
11 tháng 09, 2017 Giáo Nguyên đóng góp cho QTT 200 USD ( 4.600.000 VNĐ ) ( vì Lê như Trầm cũng mới đóng 200 usd cho Mr Bean ) - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,600,000DVN -3,970,000  
   EUR - Đồng Euro
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Hồ Tây Giang (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)100100  
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Lê Như Quốc Khánh (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)120220  
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Quang Sơn (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)100320  
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Phước Hải (Hà) (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)200520  
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Ngô Hùng (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)100620  
20 tháng 03, 2011 Tỷ giá: 29,120 (EUR -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)300320  
03 tháng 06, 2011 Chuyển cho quỹ VN (Nguyễn Ngô Hùng > Phạm Đình Nguyên)300620  
03 tháng 06, 2011 Chuyển cho quỹ VN (Nguyễn Ngô Hùng > Phạm Đình Nguyên)300320  
11 tháng 02, 2015 Bạn Trần quốc Đạt ( Pháp ) đóng góp cho QTT. - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)300620  
21 tháng 08, 2015 Tỷ giá: 1 EUR = 25300 DVN. Tính tròn 7.600,000 VNĐ (EUR -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)300EUR 320  
   USD - Dollar Mỹ
19 tháng 10, 2010 Đóng góp - Hà Gia Hòa (TQ: Trần Văn Khoa)200200  
20 tháng 10, 2010 Đóng góp - Nguyễn Tiến Đạt (TQ: Trần Văn Khoa)50250  
05 tháng 11, 2010 Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Trần Văn Khoa)200450  
10 tháng 11, 2010 Đóng góp - Trần Văn Khoa (TQ: Trần Văn Khoa)30480  
10 tháng 11, 2010 Đóng góp - Cao Đình Hưng (TQ: Trần Văn Khoa)80560  
10 tháng 12, 2010 Theo ý - Nguyễn Thái Sơn (TQ: Trần Văn Khoa)220780  
11 tháng 12, 2010 Đóng góp - Lê Thanh Cần (TQ: Trần Văn Khoa)20800  
11 tháng 12, 2010 Đóng góp - Trần Văn Khoa (TQ: Trần Văn Khoa)40840  
11 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Thanh Nguyên (TQ: Trần Văn Khoa)20860  
11 tháng 12, 2010 Đóng góp - Trần Văn Khoa (TQ: Trần Văn Khoa)10870  
31 tháng 12, 2010 Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)5501,420  
20 tháng 02, 2011 Tỷ giá: 22,182 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)550870  
07 tháng 05, 2011 Garage sale tại Hà Gia Hòa (TQ: Trần Văn Khoa)1851,055  
11 tháng 05, 2011 Ăn tết nhớ QTT (TQ: Trần Văn Khoa)9351,990  
14 tháng 07, 2011 Đóng góp - Lê Xuân Việt (TQ: Phạm Đình Nguyên)5002,490  
08 tháng 08, 2011 Chuyển giao từ quỹ Hội Ngộ 2011 (TQ: Trần Văn Khoa)5062,996  
08 tháng 09, 2011 Nguyễn Bảo Thạch (TQ: Trần Văn Khoa)103,006  
17 tháng 10, 2011 Đóng góp - Ẩn danh San Jose (TQ: Trần Văn Khoa)2003,206  
14 tháng 12, 2011 Tỷ giá: 21,000 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)4002,806  
12 tháng 01, 2012 Đóng góp - Ẩn danh Orange County (TQ: Trần Văn Khoa)2003,006  
12 tháng 01, 2012 Ăn Tết con Rồng và xổ số (TQ: Trần Văn Khoa)1103,116  
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu Nguyễn hồng Ngọc, con bạn La thu Chinh - Hổ trợ học bổng cho con La thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1502,966  
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu Lý huỳnh Trân, con bạn Lý minh Sơn - Hổ trợ học bổng cho con Lý minh Sơn (TQ: Phạm Đình Nguyên)1502,816  
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu trần nguyễn ngọc Thảo Vy, con bạn Trần xuân Hồng - Hổ trợ học bổng cho con Trần xuân Hồng (TQ: Phạm Đình Nguyên)1502,666  
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu Nguyễn kim Phượng, con bạn Nguyễn kim Giao - Hổ trợ học bổng cho con Nguyễn kim Giao (TQ: Phạm Đình Nguyên)1502,516  
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho cháu Huỳnh phương Dung, con bạn Huỳnh anh Dũng - Hổ trợ học bổng cho con Huỳnh anh Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên)1502,366  
08 tháng 02, 2012 Hổ trợ học bổng cho con Tống phước Vĩnh - Hổ trợ học bổng cho con Tống phước Vĩnh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1502,216  
11 tháng 02, 2012 Chuyển cho quỹ Việt Nam (Trần Văn Khoa > Phạm Đình Nguyên)1,0003,216  
11 tháng 02, 2012 Chuyển cho quỹ Việt Nam (Trần Văn Khoa > Phạm Đình Nguyên)1,0002,216  
20 tháng 04, 2012 Đóng góp tự nguyện - Nguyễn Thái Sơn (TQ: Đinh Trọng Tín)2002,416  
20 tháng 04, 2012 Đóng góp tự nguyện - Hà Gia Hòa (TQ: Đinh Trọng Tín)2002,616  
20 tháng 04, 2012 Đóng góp tự nguyện - Ẩn danh (TQ: Đinh Trọng Tín)1502,766  
11 tháng 05, 2012 Đóng góp tự nguyện - Trần Đạo (TQ: Đinh Trọng Tín)3003,066  
24 tháng 06, 2012 Trợ cấp khó khăn cho vợ HAD : 200 USD (Trợ cấp khó khăn cho gia đình Huỳnh anh Dũng)2002,866  
24 tháng 06, 2012 Trợ ca61pkhó khăn cho La thu Chinh : 200 USD (Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh)2002,666  
24 tháng 06, 2012 Hổ trợ Promo 76 tham gia Hội Ngộ Lasan 8/8 (Hổ trợ Hội ngộ 8/8 Mai Thôn)2002,466  
17 tháng 07, 2012 Trợ giúp $50 chi phí mua hoa cho đám tang Bố vợ Trần Văn Khoa (Trợ giúp $50 chi phí mua hoa cho đám tang Bố vợ Trần Văn Khoa)502,416  
19 tháng 07, 2012 Bảo trợ tiền mua hoa để viếng tang bố vợ của Trần văn Khoa - Lê Ngọc Lân (TQ: Đinh Trọng Tín)1002,516  
19 tháng 07, 2012 Bảo trợ tiền mua hoa để viếng tang bố vợ của Trần văn Khoa - Trần Thanh Bảo (TQ: Đinh Trọng Tín)202,536  
22 tháng 07, 2012 Bảo trợ tiền mua hoa để viếng tang bố vợ của Trần văn Khoa - Trần Quốc Thắng (TQ: Đinh Trọng Tín)602,596  
22 tháng 07, 2012 Bảo trợ tiền mua hoa để viếng tang bố vợ của Trần văn Khoa - Đình Chuẩn (TQ: Đinh Trọng Tín)402,636  
30 tháng 07, 2012 Giúp tiền mua hoa đám tang bố vợ TV Khoa và giúp quỹ QTT - Nguyễn Thanh Nguyên (TQ: Đinh Trọng Tín)1202,756  
08 tháng 08, 2012 Tỷ giá: 1 USD = 21.000 DVN (DVN -> USD TQ: Phạm Đình Nguyên)3003,056  
08 tháng 08, 2012 Tỷ giá: 1 AUD = 1USD (AUD -> USD TQ: Phạm Đình Nguyên)1003,156  
25 tháng 08, 2012 Đóng góp tự nguyện giúp quỹ - Tạ Hoàng Phú (TQ: Đinh Trọng Tín)1003,256  
02 tháng 09, 2012 Đóng góp tự nguyện - Trần Quốc Thắng (TQ: Đinh Trọng Tín)2003,456  
10 tháng 09, 2012 Chuyển ngân theo yêu cầu TB NV Em, email Sep 6, 2012 (Đinh Trọng Tín -> Phạm Đình Nguyên)2,0001,456  
10 tháng 09, 2012 Chuyển ngân theo yêu cầu TB NV Em, email Sep 6, 2012 (Đinh Trọng Tín -> Phạm Đình Nguyên)2,0003,456  
05 tháng 10, 2012 Tỷ giá: 1 ÚSD = 20850 DVN (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)2,0001,456  
27 tháng 10, 2012 thu từ ngày họp mặt 20-10-2012̣danh sách đã có post trên sân trường - Ẩn danh (TQ: Lý Hưng Ngọc)1,9603,416  
22 tháng 11, 2012 Chuyển quỹ ( từ tiền nhận áo thun ) (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)2403,656  
22 tháng 11, 2012 Chuyển quỹ ( từ tiền nhận áo thun ) (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)2403,416  
24 tháng 11, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)2503,666  
02 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Hà Duy Bính (TQ: Lý Hưng Ngọc)503,716  
12 tháng 12, 2012 Phúng điếu Ba TTMTuấn. (Phúng Điếu đám tang Thân phụ Tôn thất minh Tuấn .)1503,566  
24 tháng 12, 2012 Tỷ giá: 21000 Nguyên bù thêm tí cho tròn tiền (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)2403,326  
29 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Thầy Trần Đạo (TQ: Lý Hưng Ngọc)3003,626  
29 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Lê Anh Dũng (TQ: Lý Hưng Ngọc)603,686  
29 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Lý Hữu Phước (TQ: Lý Hưng Ngọc)203,706  
29 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Hồ Sĩ Thư Thiên (TQ: Lý Hưng Ngọc)903,796  
28 tháng 02, 2013 Nguyêngửi trả Ngọc 40 ÚSD tiền áo Polo của Huỳnh ngọc Lâm (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)403,836  
28 tháng 02, 2013 Nguyêngửi trả Ngọc 40 ÚSD tiền áo Polo của Huỳnh ngọc Lâm (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)403,796  
23 tháng 04, 2013 Chuyển từ quỹ Mỹ về quỹ VN (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)5004,296  
23 tháng 04, 2013 Chuyển từ quỹ Mỹ về quỹ VN (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)5003,796  
28 tháng 04, 2013 Tỷ giá: 21000 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)5403,256  
14 tháng 05, 2013 Be Nguyễn Xuân Sơn Portland, Oregon, USA. Đóng góp vào QTTT76. - Ẩn danh (TQ: Lý Hưng Ngọc)2003,456  
03 tháng 06, 2013 đóng góp - Võ Kim Phụng (TQ: Lý Hưng Ngọc)303,486  
03 tháng 06, 2013 đóng góp - Đặng Vinh (TQ: Lý Hưng Ngọc)803,566  
03 tháng 06, 2013 đóng góp - Trần Hữu Tùng (TQ: Lý Hưng Ngọc)1403,706  
17 tháng 06, 2013 Đóng góp vào QTTT76 - Lâm Quang Thanh (TQ: Lý Hưng Ngọc)1003,806  
24 tháng 07, 2013 Đóng góp vào QTTT76. - Lý Hữu Phước (TQ: Lý Hưng Ngọc)1003,906  
07 tháng 10, 2013 Hổ trợ học phí cho con La hoàn Tòng. (Chi Hổ trợ học phí cho con La Hoàn Tòng)3003,606  
03 tháng 11, 2013 Gởi tặng QTTT76 từ tiền lời bán áo thun có logo LASAN TABERD của nhóm làm áo. - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)4714,077  
22 tháng 11, 2013 Vũ mạnh Đức đóng góp vào QTTT76. - Ẩn danh (TQ: Lý Hưng Ngọc)1004,177  
22 tháng 11, 2013 Thân gởi Be Đinh Chuẩn . (Hổ Trợ Be Đinh Chuẩn)3003,877  
25 tháng 02, 2014 chuyển quỹ (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,5005,377  
25 tháng 02, 2014 chuyển quỹ (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,5003,877  
07 tháng 03, 2014 Tỷ giá: 1 USD = 21060 (DVN -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)1,5002,377  
11 tháng 05, 2014 Đóng góp vào QTT76. - Trần Văn Khoa (TQ: Lý Hưng Ngọc)402,417  
08 tháng 06, 2014 Đóng góp QTT76 - Trần Hữu Tùng (TQ: Lý Hưng Ngọc)1002,517  
30 tháng 11, 2014 Trợ giúp Đinh Chuẩn (Giúp Đinh Chuẩn)2002,317  
21 tháng 12, 2014 Chuyển về VN để hổ trợ học phí. (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,0003,317  
21 tháng 12, 2014 Chuyển về VN để hổ trợ học phí. (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,0002,317  
24 tháng 12, 2014 Chi quà Noel cho quý Frere Mai Thôn 400 Usd4001,917  
25 tháng 12, 2014 Hổ trợ khó khăn năm 2014 cho quý Thầy Cô Luu thị Diệu Minh, Lê như Dực, Chu thị Vân Anh, Đặng văn Huê. Tổng chi 400 Usd (Chi HTKK cho Thầy Cô 2014)4001,517  
01 tháng 02, 2015 Nhận đóng góp từ 2 Be ẩn danh - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,0002,517  
11 tháng 02, 2015 Biếu cô trương thị Nhạn Tình 85 tuồi bị tai nạn giao thông không đi lại được (Biếu cô Trương thị Nhạn Tình)1002,417  
22 tháng 02, 2015 Đóng góp vào QTT76 trong ngày Họp Mặt Tất Niên 2014 và các Be từ phương xa gởi tới. - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)2,0704,487  
23 tháng 02, 2015 Đóng góp vào QTT76 - Trần Hữu Tùng (TQ: Lý Hưng Ngọc)1004,587  
09 tháng 03, 2015 đóng góp vào QTT76 - Lê Cảnh Hưng (TQ: Lý Hưng Ngọc)804,667  
09 tháng 03, 2015 Đóng góp vào QTT76 - Ung Kim Long (TQ: Lý Hưng Ngọc)1004,767  
30 tháng 03, 2015 Đóng góp vào QTT76 - Ẩn danh (TQ: Lý Hưng Ngọc)604,827  
20 tháng 04, 2015 Tỷ giá: 1 USD = 21.620 VND (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)1,1003,727  
03 tháng 05, 2015 Trợ giúp NM Tân. (Lê Như Quốc Khánh > Lý Hưng Ngọc)5004,227  
03 tháng 05, 2015 Trợ giúp NM Tân. (Lê Như Quốc Khánh > Lý Hưng Ngọc)5003,727  
07 tháng 05, 2015 Trợ giúp NM TÂN, TQ LNKHANH. (Lê Như Quốc Khánh > Lý Hưng Ngọc)503,777  
07 tháng 05, 2015 Trợ giúp NM TÂN, TQ LNKHANH. (Lê Như Quốc Khánh > Lý Hưng Ngọc)503,727  
22 tháng 08, 2015 Chuyển cho quỹ VN để chi HTHP cho các cháu đi học. (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,5005,227  
22 tháng 08, 2015 Chuyển cho quỹ VN để chi HTHP cho các cháu đi học. (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,5003,727  
22 tháng 08, 2015 Tỷ giá: 1 USD = 22600 DVN (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)1,5002,227  
04 tháng 10, 2015 Đóng góp QTT76 - Thầy Trần Đạo (TQ: Lý Hưng Ngọc)1002,327  
04 tháng 10, 2015 Đóng góp QTT76 - Nguyễn Thái Sơn (TQ: Lý Hưng Ngọc)1202,447  
04 tháng 10, 2015 Đóng góp QTT76 - Nguyễn Thanh Nguyên (TQ: Lý Hưng Ngọc)502,497  
04 tháng 10, 2015 Đóng góp QTT76 - Vũ Anh Quân (TQ: Lý Hưng Ngọc)1002,597  
12 tháng 12, 2015 Đóng góp QTT76 - Thầy Trần Đạo (TQ: Lý Hưng Ngọc)1002,697  
12 tháng 12, 2015 Đóng góp QTT76 - Lâm Quang Thanh (TQ: Lý Hưng Ngọc)4503,147  
14 tháng 12, 2015 Chuyển quỹ từ Mỹ về VN (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)2,5005,647  
14 tháng 12, 2015 Chuyển quỹ từ Mỹ về VN (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)2,5003,147  
14 tháng 12, 2015 Tỷ giá: 1 USD = 22.660 VNĐ (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)2,500647  
29 tháng 02, 2016 Đóng góp QTT76 - Trần Văn Khoa (TQ: Lý Hưng Ngọc)50697  
20 tháng 11, 2016 Đóng góp QTT76 - Đặng Vinh (TQ: Lý Hưng Ngọc)200897  
30 tháng 11, 2016 Đóng góp QTT76 - Trần Quốc Thắng (TQ: Lý Hưng Ngọc)2001,097  
30 tháng 11, 2016 Đóng góp QTT76 - Hà Gia Hòa (TQ: Lý Hưng Ngọc)2001,297  
11 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Mỹ về VN (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,5302,827  
11 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Mỹ về VN (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,5301,297  
11 tháng 12, 2016 Tỷ giá: 1530 x23000 = 35.190.000 vnđ (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)1,530-,233  
17 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Canada về Mỹ (Lý Hưng Ngọc > Nguyễn Quốc Bảo)1,5001,267  
17 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Canada về Mỹ (Lý Hưng Ngọc > Nguyễn Quốc Bảo)1,500-,233  
17 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Canada về Mỹ (Lý Hưng Ngọc > Nguyễn Quốc Bảo)1,5001,267  
17 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Canada về Mỹ (Lý Hưng Ngọc > Nguyễn Quốc Bảo)1,500-,233  
17 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Canada về Mỹ (Lý Hưng Ngọc > Nguyễn Quốc Bảo)1,5001,267  
17 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Canada về Mỹ (Lý Hưng Ngọc > Nguyễn Quốc Bảo)1,500-,233  
17 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Mỹ về Canada (Nguyễn Quốc Bảo > Lý Hưng Ngọc)3,0002,767  
17 tháng 12, 2016 Chuyển quỹ từ Mỹ về Canada (Nguyễn Quốc Bảo > Lý Hưng Ngọc)3,000-,233  
17 tháng 12, 2016 Tỷ giá: Theo thời giá tháng 12-2016 (CAD -> USD TQ: Nguyễn Quốc Bảo)1,5001,267  
18 tháng 12, 2016 Đóng góp cho QTT76 - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)4601,727  
21 tháng 01, 2017 Chuyển quỹ từ Mỹ về VN (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,4003,127  
21 tháng 01, 2017 Chuyển quỹ từ Mỹ về VN (Phạm Đình Nguyên > Lý Hưng Ngọc)1,4001,727  
21 tháng 01, 2017 Tỷ giá: 1 ÚSD = 22520 VNĐ (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên)1,400327  
12 tháng 02, 2017 Đóng góp vào QTT76 - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)2,0502,377  
01 tháng 12, 2017 Tổng số tiền thu được từ HN LASAN TABERD 76 , 21/10/2017,tại Orange County , CALIFORNIA . - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)4,350USD 6,727