Quỹ Tương Trợ
Các dự án
: chức năng dành cho Ban Điều hành
Mã số Dự án Tình trạng Người đề nghị Ngày Góp ý Nhập tài liệu* Cập nhật*
Hổ trợ học phí HK1- 2017-2018view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2017-09-11
11 tháng 09, 2017
commentsnew_docedit_prj
Hổ trợ khó khăn năm 2017view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2017-09-11
11 tháng 09, 2017
commentsnew_docedit_prj
HTHP anh vănChi hổ trợ học thêm anh vănview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2017-09-11
11 tháng 09, 2017
commentsnew_docedit_prj
HTHP1617-2Hổ trợ học phí kỳ 2 2016-2017view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2017-01-22
22 tháng 01, 2017
commentsnew_docedit_prj
Biếu các Frere mai Thôn Noelview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2016-12-13
13 tháng 12, 2016
commentsnew_docedit_prj
HTHP1617-1Hổ trợ học phí kỳ 1 2016-2017view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2016-12-02
02 tháng 12, 2016
commentsnew_docedit_prj
HT NKHHHổ trợ Nguyễn kiếm Hoàng Hùng bị tai nạn giao thôngview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2016-12-02
02 tháng 12, 2016
commentsnew_docedit_prj
HTHP15-16Hổ trợ học phí HK2/2015-2016view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-12-15
15 tháng 12, 2015
commentsnew_docedit_prj
HTKK NKH HùngHổ trợ khó khăn cho Nguyễn kiếm Hoàng Hùngview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-12-15
15 tháng 12, 2015
commentsnew_docedit_prj
HTKK NM ChâuHổ trợ khó khăn cho Nguyễn minh Châuview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-12-15
15 tháng 12, 2015
commentsnew_docedit_prj
Mai Thôn 15Biếu các frere Mai Thôn nhân dịp Noelview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-12-15
15 tháng 12, 2015
commentsnew_docedit_prj
PD mNVMPhúng điếu mẹ Nguyễn văn Emview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-10-21
21 tháng 10, 2015
commentsnew_docedit_prj
PD NATPhúng điếu mẹ Nguyễn anh Tuấnview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-09-21
21 tháng 09, 2015
commentsnew_docedit_prj
PD VVCPhúng điếu Vũ văn Chínhview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-09-16
16 tháng 09, 2015
commentsnew_docedit_prj
PD1Phúng điếu Frere Martialview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-08-23
23 tháng 08, 2015
commentsnew_docedit_prj
HTHP1 - 1516Hổ trợ học phí quy1 niên học 2015- 2016view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-08-14
14 tháng 08, 2015
commentsnew_docedit_prj
TTNT 1-15Biếu cô Trương thị Nhạn Tìnhview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2015-02-14
14 tháng 02, 2015
commentsnew_docedit_prj
HTHP K1 14-15Hổ trợ học phí HK1 2014-2015view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-12-24
24 tháng 12, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTKK 14-1Hổ trợ khó khănview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-12-24
24 tháng 12, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTKK LTCHổ trợ khó khăn năm 2014view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-12-24
24 tháng 12, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTKK LTCHổ trợ khó khăn năm 2014 cho La thu Chinhview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-12-24
24 tháng 12, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTHP K2 14-15Hổ trợ học phí HK2 2014-2015view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-12-24
24 tháng 12, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTKK TC 2014Chi HTKK cho Thầy Cô 2014view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-12-24
24 tháng 12, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTKK TC 2014Hổ trợ khó khăn năm 2014 cho quý Thầy Côview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-12-24
24 tháng 12, 2014
commentsnew_docedit_prj
MT 2014Chi quà Noel cho quý Frere Mai Thônview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-12-24
24 tháng 12, 2014
commentsnew_docedit_prj
Giúp Đinh Chuẩnview  Đề nghịLý Hưng Ngọc
2014-11-30
30 tháng 11, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTHP 14-6Hổ trợ học phí tháng 6/2014view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-06-03
03 tháng 06, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTHP 14-5Hổ trợ học phí tháng 5/2014view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-05-02
02 tháng 05, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTHP 14-4Hổ trợ học phí tháng 3/2014view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-04-03
03 tháng 04, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTHP 14-4Hổ trợ học phí tháng 4/2014view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-04-03
03 tháng 04, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTHP 1,2,3-2014Hổ trợ học phí tháng 1, 2,3/2014view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-03-06
06 tháng 03, 2014
commentsnew_docedit_prj
PĐ14-1Phúng điếu Frere Lucien Quảngview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2014-03-06
06 tháng 03, 2014
commentsnew_docedit_prj
Chuyển Quỹ về Việt Namview  Đề nghịLý Hưng Ngọc
2014-02-25
25 tháng 02, 2014
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-12Hổ trợ học phí tháng 12/2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-11-30
30 tháng 11, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 12/13Hổ trợ học phí 12/2013 cho con 5 bạnview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-11-30
30 tháng 11, 2013
commentsnew_docedit_prj
Hổ Trợ Be Đinh Chuẩnview  Đề nghịLý Hưng Ngọc
2013-11-22
22 tháng 11, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-11Hổ trợ học phí tháng 11/2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-11-06
06 tháng 11, 2013
commentsnew_docedit_prj
lhtChi Hổ trợ học phí cho con La Hoàn Tòngview  Đề nghịLý Hưng Ngọc
2013-10-17
17 tháng 10, 2013
commentsnew_docedit_prj
PĐ 13-1Phúng điếu mẹ Lý minh Sơnview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-10-06
06 tháng 10, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-10Hổ trợ học phí tháng 10/2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-10-04
04 tháng 10, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-9Hổ trợ học phíview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-09-09
09 tháng 09, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTKK-LTC1Hổ trợ khó khăn cho LTCview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-09-09
09 tháng 09, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTKK-HAD1Hổ trợ khó khăn cho HADview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-09-09
09 tháng 09, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTĐH 13-1Hổ trợ ôn thi Đại họcview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-06-15
15 tháng 06, 2013
commentsnew_docedit_prj
TTT 1-13Chi mua vòng hoa phúng điếu cô Trần thị Thanhview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-06-14
14 tháng 06, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-6Chi hổ trợ học phí tháng 06/2013 cho 7 cháuview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-06-01
01 tháng 06, 2013
commentsnew_docedit_prj
PĐ NVNPhúng điếu Thầy Nguyễn văn Nhànview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-05-03
03 tháng 05, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-5Chi hổ trợ học phí tháng 05/2013 cho 7 cháuview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-05-01
01 tháng 05, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-4Chi hổ trợ học phí tháng 04/2013 cho 7 cháuview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-04-02
02 tháng 04, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-3Chi hổ trợ học phí tháng 03/2013 cho 7 cháuview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-02-28
28 tháng 02, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP13-2Chi hổ trợ học phí tháng 02/2013 cho 7 cháuview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-01-31
31 tháng 01, 2013
commentsnew_docedit_prj
HTHP 13-1 (4)Chi hổ trợ học phí tháng 01/2013 cho 7 cháuview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-01-02
02 tháng 01, 2013
commentsnew_docedit_prj
PĐ NHĐChi phúng điếu mẹ Nguyễn hữu Đứcview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2013-01-02
02 tháng 01, 2013
commentsnew_docedit_prj
VVC-12-1Trợ cấp chữa bệnh cho bạn Vũ văn Chínhview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-12-18
18 tháng 12, 2012
commentsnew_docedit_prj
Phúng Điếu đám tang Thân phụ Tôn thất minh Tuấn .view  Đề nghịLý Hưng Ngọc
2012-12-12
12 tháng 12, 2012
commentsnew_docedit_prj
HTHP 12-3Chi hổ trợ học phí tháng 12 cho 7 cháuview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-12-03
03 tháng 12, 2012
commentsnew_docedit_prj
MT-1Kính biếu các Frere Mai Thôn dịp Giáng sinhview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-12-01
01 tháng 12, 2012
commentsnew_docedit_prj
NVN- CBKính biếu Thầy Nguyễn văn Nhàn tiền chữa bệnhview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-12-01
01 tháng 12, 2012
commentsnew_docedit_prj
HT-TNPTHổ trợ học bổng ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thôngview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-11-21
21 tháng 11, 2012
commentsnew_docedit_prj
HTHP 12-2Chi hổ trợ học phí tháng 11 cho 7 bạnview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-11-05
05 tháng 11, 2012
commentsnew_docedit_prj
NLKHANH 12-1Hổ trợ học phí cho con Nguyễn lê Khanh niên khóa 2012-2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-18
18 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013view  Đề nghịNguyễn Quốc Bảo
2012-10-14
14 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
LTCHINH-12-3Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh 6 tháng cuối năm 2012view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-07
07 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
Trợ cấp khó khăn cho Trần xuân Hồng 6 tháng cuối năm 2012view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-07
07 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
LMSON-12-2Hổ trợ học phí cho con Lý minh Sơn niên khóa 2012-2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-07
07 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
HADUNG-12-3Hổ trợ học phí cho con Huỳnh anh Dũng niên khóa 2012-2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-07
07 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-12-2Hổ trợ học phí cho con Tống phước Vĩnh niên khóa 2012-2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-07
07 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
NKGIAO-12-2Hổ trợ học phí cho con Nguyễn kim Giao niên khóa 2012-2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-07
07 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
TXHONG-12-3Hổ trợ học phí cho con Trần xuân Hồng niên khóa 2012-2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-07
07 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
DMDUC-12-1Hổ trợ học phí cho con Đào minh Đức niên khóa 2012-2013view  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-10-07
07 tháng 10, 2012
commentsnew_docedit_prj
HADUNG-12-02Hổ trợ trị bệnh cho con của Huỳnh Anh Dũngview  Đề nghịNguyễn Văn Em
2012-09-12
12 tháng 09, 2012
commentsnew_docedit_prj
Phúng điếu đám tang thân phụ của Lý Hữu Nghĩaview  Đề nghịNguyễn Quốc Bảo
2012-07-26
26 tháng 07, 2012
commentsnew_docedit_prj
LMTHONG-12-1Chi mua vòng hoa phúng điếu Thầy Lê mậu Thốngview  Đề nghịPhạm Đình Nguyên
2012-07-23
23 tháng 07, 2012
commentsnew_docedit_prj
TVKHOA-12-1Trợ giúp $50 chi phí mua hoa cho đám tang Bố vợ Trần Văn Khoaview  Hoàn tấtĐinh Trọng Tín
2012-07-18
18 tháng 07, 2012
commentsnew_docedit_prj
LTCHINH-12-2Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinhview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-06-24
24 tháng 06, 2012
commentsnew_docedit_prj
HADUNG-12-2Trợ cấp khó khăn cho gia đình Huỳnh anh Dũngview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-06-24
24 tháng 06, 2012
commentsnew_docedit_prj
HNMT-12-1Hổ trợ Hội ngộ 8/8/2012 Mai Thônview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-06-24
24 tháng 06, 2012
commentsnew_docedit_prj
LTCHINH-12-1Hổ trợ học bổng cho con La thu Chinhview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-03-19
19 tháng 03, 2012
commentsnew_docedit_prj
LMSON-12-1Hổ trợ học bổng cho con Lý minh Sơnview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-03-19
19 tháng 03, 2012
commentsnew_docedit_prj
TXHONG-12-1Hổ trợ học bổng cho con Trần xuân Hồngview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-03-19
19 tháng 03, 2012
commentsnew_docedit_prj
NKGIAO-12-1Hổ trợ học bổng cho con Nguyễn kim Giaoview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-03-19
19 tháng 03, 2012
commentsnew_docedit_prj
HADUNG-12-1Hổ trợ học bổng cho con Huỳnh anh Dũngview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-03-19
19 tháng 03, 2012
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-12-1Hổ trợ học bổng cho con Tống phước Vĩnhview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-03-19
19 tháng 03, 2012
commentsnew_docedit_prj
NVNHAN-12-1Hổ trợ viện phí cho Thầy Nguyễn văn Nhànview  Hoàn tấtPhạm Đình Nguyên
2012-03-19
19 tháng 03, 2012
commentsnew_docedit_prj
TKien-12-1Trợ cấp học phí cho con của Tăng Kiênview  Hoàn tấtTập thễ
2012-01-14
14 tháng 01, 2012
commentsnew_docedit_prj
122010-1Trợ giúp cho con Huỳnh Anh Dũngview  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
012011-1Mua quà biếu thầy Võ Văn Mậu vừa mới xuất việnview  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
122010-2Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2)view  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
122010-3Trợ cấp cho con La Thu Chinhview  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
022011-1Trợ cấp Vũ Văn Chínhview  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
022011-2Trợ cấp con Lý Minh Sơnview  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
022011-3Trợ cấp con Nguyễn Kim Giaoview  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
022011-4Hỗ trợ việc sửa xe gắn máy cho La Thu Chinhview  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
052011-1Hổ trợ trị bệnh con Huỳnh Anh Dũngview  Hoàn tấtTập thễ
2011-04-02
02 tháng 04, 2011
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-11-1Hổ trợ Tống Phước Vìnhview  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-11-2Trợ cấp con Tống Phước Vình 1/6view  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj
LTCAN-11-1Phúng điếu dì của Lê Thanh Cầnview  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-11-3Trợ cấp con Tống Phước Vình 2/6view  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-11-4Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6view  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-11-5Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6view  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-11-6Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6 (đợt 2)view  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj
TPVINH-11-7Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6 (đợt 2)view  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj
SHTC-11Chúc Tết Thầy Cô 2012view  Hoàn tấtTập thễ
0000-00-00
commentsnew_docedit_prj