Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Long Hải

Niên học: 1964-1975
silh
64-65 lớp 11e 6
hàng 5 vị trí 1
silh
67-68 lớp 8e 1
hàng 3 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 3 vị trí 6
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 3 vị trí 8
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 3 vị trí 1
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 6 vị trí 2
Hiện nay
E-mailtongockhoi@yahoo.com
Địa chỉ82A Lý Chính Thắng P.8 , Q.3 , Tp. Hồ Chí Minh
Việt Nam
  Vài dòng
vo_long_hai_2008.jpg

2008

Võ Long Hải và các bạn
Sàigòn, 16 tháng 5, năm 2010 - liên lạc được với Nguyễn Kiến PhongPhan Triệu Cung
reunion/vn_160510_1.jpg
Đứng: Lê Đình Dũng, Nguyễn Kim Giao, Vũ Văn Chính, La Thu Chinh,
Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh LươngPhạm Đình Nguyên.
Ngồi: Lưu Thành Hiếu, Lâm Quốc Tiến, Nguyễn Kiến PhongVõ Long Hải

Sàigòn, 23 tháng 5 năm 2010 - Nguyễn Quốc Huy từ Thái Lan
reunion/vn_23052010.jpg
Bên trái: La Thu Chinh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lý Văn Quới, Nguyễn Kiến PhongNguyễn Quốc Huy.
Bên phải: Võ Long Hải, Vũ Văn Chính, Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh LươngPhạm Đình Nguyên.

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
reunion/cali_27062010_1.jpg
Nguyễn Tiến Đạt, Võ Long Hải, Cao Đình HưngPhạm Đình Nguyên
reunion/cali_27062010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Võ Long HảiCao Đình Hưng
reunion/cali_27062010_3.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long HảiCao Đình Hưng
tst_img/cali_27062010_12.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Cao Đình Hưng, Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên,
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải, ..., Nghiêm Quốc Việt,
Đình Chuẩn, Đinh Trọng Tín

San Jose, 14-15 tháng 8 năm 2010 -
reunion/sanjose_14082010_2.jpg
Chu Văn Thủy, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long Hải, Lê Xuân Việt, Lê Thanh Cần
reunion/sanjose_14082010_3.jpg
Nghiêm Quốc Việt, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Lê Thanh Cần, Chu Văn Thủy
reunion/sanjose_15082010.jpg
Chu Văn Thủy, Nguyễn Đình Biên, Lê Thanh Cần, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Nghiêm Quốc Việt

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_23.jpg
Hà Gia Hòa, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long Hải

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
Cập nhật: 27/04/2013