Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Thái Sơn

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 10
hàng 5 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 1
hàng 3 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 3 vị trí 6
silh
72-73 lớp 9-5
hàng 2 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B6
hàng 2 vị trí 11
Hiện nay
E-maildsthai@gmail.com
Địa chỉCA
USA
  Vài dòng
Nguyễn Thái Sơn và các bạn
Quận Cam, Cali, 23 tháng 5 năm 2010 - The ten Knights
reunion/cali_23052010.jpg
Tôn Thất Anh Tuấn, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa,
Trương Quốc Tuấn, Nghiêm Quốc Việt, Dương Quang Khải, Lý Đức ThắngĐình Chuẩn.
reunion/cali_23052010_1.jpg
Dương Quang Khải, Lý Đức Thắng, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Nguyễn Thái Sơn, Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Khoa
reunion/cali_23052010_3.jpg
Nghiêm Quốc Việt, Hà Gia Hòa, Nguyễn Thái Sơn
reunion/cali_23052010_8.jpg
Nguyễn Thái Sơn, Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn

Orange County, 9 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên và các bạn Taberd 76 tại Quận Cam
tst_img/nguyen_09062010_10.jpg
Hà Gia Hòa, Lý Đức Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn
tst_img/nguyen_09062010_15.jpg
Hà Gia Hòa, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa
tst_img/nguyen_09062010_1.jpg
Phạm Đình Nguyên, Hà Gia Hòa, Nghiêm Quốc Việt,
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
reunion/cali_27062010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Võ Long HảiCao Đình Hưng
reunion/cali_27062010_3.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long HảiCao Đình Hưng

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_6.jpg
Đứng: Cao Đình Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Dương Quang Khải, Chu Văn Thủy, Vũ Anh Quân, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng

Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_1.jpg
Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên, Nghiêm Quốc Việt, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Cao Đình Hưng
reunion/oc_27122010_5.jpg
Nguyễn Thái Sơn đang galant phục vụ cho các Bu.

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_02.jpg
Nguyễn Thanh Nguyên và Vợ, Quỳnh Hương, Nguyễn Thái Sơn
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_03.jpg
Nguyễn Thái Sơn chuẩn bị hát tặng Quỳnh Hương bài Cô Tư
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_13.jpg
Nguyễn Thái Sơn dâng tặng hoa hồng cho Cô Tư

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_21.jpg
Lý Hưng Ngọc, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng, Vũ Anh Quân, Cao Đình HưngNguyễn Thái Sơn
Cập nhật: 04/12/2011