Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đình Chuẩn

Niên học: 1967-1972
67-68
67-68 lớp nhi C
hàng 4 vị trí 7
silh
68-69 lớp nhat 11
hàng 5 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-4
hàng 5 vị trí 1
71-72
71-72 lớp 8-7
hàng 4 vị trí 10
Hiện nay
E-mailcsdinh@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
  Các chi tiết khác
Người viết Đinh Chuẩn (csdinh@yahoo.com)
ĐT: 619-212-5696
Skype: chuan.dinh1
08/06/2011

Người viết Đinh Chuẩn (csdinh@gmail.com)
Hi Quang, tên họ của mình là Đinh , nhờ Quang sửa lại dùm và email của mình giờ là csdinh@gmail.com. Cám ơn Quang nhiều.
25/10/2017
Đình Chuẩn và các bạn
Quận Cam, Cali, 23 tháng 5 năm 2010 - The ten Knights
reunion/cali_23052010.jpg
Tôn Thất Anh Tuấn, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa,
Trương Quốc Tuấn, Nghiêm Quốc Việt, Dương Quang Khải, Lý Đức ThắngĐình Chuẩn.
reunion/cali_23052010_7.jpg
Lê Thanh Cần, Đình Chuẩn, Nghiêm Quốc Việt

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
tst_img/cali_27062010_12.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Cao Đình Hưng, Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên,
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải, ..., Nghiêm Quốc Việt,
Đình Chuẩn, Đinh Trọng Tín

Sài Gòn, 4 tháng 7 năm 2010 - các bạn viếng Châu Thiên Bửu lần cuối cùng
tst_img/cali_10072010_ctb.jpg
Các bạn Taberd 76 Cali dự thánh lễ cầu nguyện cho Châu Thiên Bửu
Lý Đức Thắng, Trần Quốc Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy,
Vũ Anh Quân, Đỗ Bá Cảnh, Đình Chuẩn, Nguyễn Thanh Nguyên,
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Hà Gia Hòa

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_1.jpg
Đình Chuẩn, Lê Trí Dũng, Chu Văn Thủy, Nguyễn Thanh Nguyên, Dương Quang Khải
tst_img/cali_10072010_3.jpg
Vũ Anh Quân, Lê Thanh Cần, Đình Chuẩn, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa
tst_img/cali_10072010_4.jpg
Đình Chuẩn, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng
tst_img/cali_10072010_5.jpg
Vũ Anh Quân, Nghiêm Quốc Việt, Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Đình Chuẩn
tst_img/cali_10072010_6.jpg
Đứng: Cao Đình Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Dương Quang Khải, Chu Văn Thủy, Vũ Anh Quân, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng
tst_img/cali_10072010_7.jpg
Đứng: Dương Quang Khải, Nguyễn Thanh Nguyên, Cao Đình Hưng, Vũ Anh Quân,
Nghiêm Quốc Việt, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng,

San Diego, 10 tháng 2, 2012 - gặp lại Ngô Xuân Thiện
reunion/sd_201202_1.jpg
Hà Duy Bính, Đình Chuẩn, Dương Quang KhảiNgô Xuân Thiện
reunion/sd_201202_2.jpg
Dương Quang Khải và bu, Đình Chuẩn, Ngô Xuân Thiện và bu, Hà Duy Bính
reunion/sd_201202_3.jpg
Đình Chuẩn, Hà Duy BínhNgô Xuân Thiện
Cập nhật: 20/12/2013