Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lý Văn Quới

Niên học: 1966-1976
silh
67-68 lớp nhi B
hàng 1 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 10
hàng 3 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-8
hàng 1 vị trí 4
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 1 vị trí 8
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 2 vị trí 7
+ 66-67 Lop Ba, Co Thu Ba (day Phap Va
Hiện nay
E-mailquoi@virbac.vnn.vn
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
1 vo 2 con, on dinh
ly_van_quoi_2010.jpg

Sàigòn 15/01/2010

Lý Văn Quới và các bạn
Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_010110_4.jpg
Đào Minh Đức, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới, Lê Việt QuangLa Thu Chinh
Quán Đoàn Viên (15/1/2010)
reunion/hop_mat_230110_1.jpg
Đứng: Lê Đình Dũng, Lê Việt Quang, Vũ Văn Chính, Đỗ Bá Cảnh, Lý Minh Sơn,
Phạm Giản Tư, Nguyễn Kim Giao, La Thu Chinh
Ngồi: Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tường, Lý Văn Quới,
Nguyễn Hữu ĐứcLưu Thành Hiếu
reunion/hop_mat_230110_2.jpg
Lê Việt Quang, Đỗ Bá Cảnh, Lý Văn Quới, Lý Minh Sơn, Lưu Thành HiếuHuỳnh Ngọc Lâm
reunion/hop_mat_230110_3.jpg
Đứng: Đỗ Bá Cảnh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương, La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu,
Nguyễn Kim Giao, Lý Văn QuớiHuỳnh Ngọc Lâm
Ngồi: Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Hữu Đức, Lê Việt Quang, Phạm Giản Tư,
Lê Đình DũngLý Minh Sơn

Sàigòn, Tết Canh Dần 2010 -
reunion/tet_canh_dan/hop_mat_tet_2010_2r.jpg
Nguyễn Hữu Đức, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hoàng Dũng, La Thu Chinh, Lý Văn Quới
Lê Đình Dũng, Lý Minh Sơn, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kim GiaoLưu Thành Hiếu

Sàigòn, 26 tháng 2 năm 2010 - gặp Lê Tấn Thành
reunion/sg_26022011.jpg
Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, La Thu Chinh, Lê Tấn ThànhLý Minh Sơn

Sàigòn, 23 tháng 5 năm 2010 - Nguyễn Quốc Huy từ Thái Lan
reunion/vn_23052010.jpg
Bên trái: La Thu Chinh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lý Văn Quới, Nguyễn Kiến PhongNguyễn Quốc Huy.
Bên phải: Võ Long Hải, Vũ Văn Chính, Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh LươngPhạm Đình Nguyên.
reunion/vn_23052010_1.jpg
La Thu Chinh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Đức,
Lý Văn Quới, Nguyễn Hoàng Dũng, Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh Lương, Phạm Đình Nguyên
reunion/vn_23052010_2.jpg
Nguyễn Kiến Phong, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Quốc Huy,
Lý Văn Quới, Lý Minh Sơn, Phạm Đình Nguyên

Sài Gòn, 4 tháng 7 năm 2010 - các bạn viếng Châu Thiên Bửu lần cuối cùng
tst_img/chau_thien_buu_3.jpg
Phạm Đình Nguyên, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Quốc Huy,
Nguyễn Kiến Phong, Hoàng Vĩnh Chúc, Lâm Quốc Tiến, Lý Minh Sơn,
Lý Văn Quới, Vũ Văn Chính, Lê Đình Dũng, La Thu Chinh

Sài Gòn, 8 tháng 7 năm 2010 - đón Nguyễn Quốc Huy từ Thái Lan
tst_img/sg_08072010_2.jpg
Nguyễn Quốc Huy, Phạm Đình Nguyên, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới
tst_img/sg_08072010_4.jpg
Lâm Quốc Tiến, Hoàng Vĩnh Chúc, Lý Văn Quới
tst_img/sg_08072010_7.jpg
Nguyễn Quốc Huy, Lý Văn Quới, Nguyễn Trịnh Lương, Lê Đình Dũng, Vũ Văn Chính
tst_img/sg_08072010_8.jpg
Hoàng Vĩnh Chúc, Lý Văn Quới, Nguyễn Trịnh Lương, Lê Đình Dũng, Vũ Văn Chính
tst_img/sg_08072010_9.jpg
Hoàng Vĩnh Chúc, Lý Văn Quới, Nguyễn Trịnh Lương

Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010 - Tứ Đại Nhân về VN
reunion/sg_19092010_28.jpg
Lý Văn Quới, Nguyễn Hữu Tường, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Anh Tuấn,
Lê Như Quốc Khánh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương
reunion/sg_19092010_30.jpg
Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới, Nguyễn Kim Giao
Nghệ sĩ đầu bạc (bạc đầu ?) với cây đàn

Sàigòn, 13 tháng 1 năm 2011 - Nhà hàng Tân Cảng
reunion/tc_15012011_1.jpg
Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới
reunion/tc_15012011_2.jpg
Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới, Lê Như Trầm, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/tc_15012011_5.jpg
Lê Như Trầm, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy
Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
tat_nien_2012/tat_nien_2012_16.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Cựu SH Martial Lê Văn Trí, Lý Văn Quới, Vương Quang Trí và Thầy Hoàng Trọng Hùng
tat_nien_2012/tat_nien_2012_26.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Cô Lê Thị Như, Lê Việt Quang và Bu, Phạm Đình Nguyên và Bu, Lý Văn Quới và Bu, Nguyễn Hữu Tường
Cập nhật: 28/04/2012