Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đỗ Bá Cảnh

Niên học: 1971-1975
71-72
71-72 lớp 8-1
hàng 2 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 1 vị trí 8
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 1 vị trí 7
+ 74-75 Lop 11B1
Hiện nay
E-maildobacanh@yahoo.com
Địa chỉUSA/Việt Nam
  Vài dòng
do_ba_canh_2010.jpg

Sàigòn 01/01/2010

Đỗ Bá Cảnh và các bạn
Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_010110_3.jpg
Lai Hữu Đức, Đỗ Bá Cảnh, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Hữu ĐứcLê Việt Quang
Café MOS (1/1/2010)
reunion/hop_mat_230110_1.jpg
Đứng: Lê Đình Dũng, Lê Việt Quang, Vũ Văn Chính, Đỗ Bá Cảnh, Lý Minh Sơn,
Phạm Giản Tư, Nguyễn Kim Giao, La Thu Chinh
Ngồi: Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tường, Lý Văn Quới,
Nguyễn Hữu ĐứcLưu Thành Hiếu
reunion/hop_mat_230110_2.jpg
Lê Việt Quang, Đỗ Bá Cảnh, Lý Văn Quới, Lý Minh Sơn, Lưu Thành HiếuHuỳnh Ngọc Lâm
reunion/hop_mat_230110_3.jpg
Đứng: Đỗ Bá Cảnh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương, La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu,
Nguyễn Kim Giao, Lý Văn QuớiHuỳnh Ngọc Lâm
Ngồi: Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Hữu Đức, Lê Việt Quang, Phạm Giản Tư,
Lê Đình DũngLý Minh Sơn

Sàigòn, Tết Canh Dần 2010 -
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_1r.jpg
Trần Văn Ánh, Đỗ Bá Cảnh, Frère Tùng, và Nguyễn Hữu Đức
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_3.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Frère Tùng, Trần Văn ÁnhNguyễn Hữu Đức
Các bạn viếng Mai Thôn, mùng 4 Tết
reunion/tet_canh_dan/nghia_trang_mai_thon.jpg
Trần Văn Ánh, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Hữu Đức và Frère Tùng
Viếng Nghĩa Trang Mai Thôn (nơi an nghỉ các Frère Lasan)

Sài Gòn, 4 tháng 7 năm 2010 - các bạn viếng Châu Thiên Bửu lần cuối cùng
tst_img/cali_10072010_ctb.jpg
Các bạn Taberd 76 Cali dự thánh lễ cầu nguyện cho Châu Thiên Bửu
Lý Đức Thắng, Trần Quốc Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy,
Vũ Anh Quân, Đỗ Bá Cảnh, Đình Chuẩn, Nguyễn Thanh Nguyên,
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Hà Gia Hòa

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_2.jpg
Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng
tst_img/cali_10072010_6.jpg
Đứng: Cao Đình Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Dương Quang Khải, Chu Văn Thủy, Vũ Anh Quân, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng
tst_img/cali_10072010_7.jpg
Đứng: Dương Quang Khải, Nguyễn Thanh Nguyên, Cao Đình Hưng, Vũ Anh Quân,
Nghiêm Quốc Việt, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng,
tst_img/cali_10072010_8.jpg
Đỗ Bá Cảnh

Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010 - Tứ Đại Nhân về VN
reunion/sg_19092010_25.jpg
Lê Đình Dũng, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Hữu Tường, Đỗ Bá Cảnh

Sàigòn, 30 tháng 12 năm 2010 - Tất niên tại nhà Phạm Đình Nguyên
reunion/sg_30122010_1.jpg
Lê Việt Quang, Nguyễn Trịnh Lương, Lý Minh Sơn, Nguyễn Kiến Phong,
Đỗ Bá Cảnh, Phạm Đình Nguyên, La Thu Chinh
reunion/sg_30122010_2.jpg
Nguyễn Trịnh Lương, Lý Minh Sơn, Nguyễn Kiến Phong, Đỗ Bá Cảnh, Phạm Đình Nguyên, La Thu Chinh
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Phước Hải (Hà)
Nội Ngoại gặp nhau
reunion/sg_30122010_3.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Trịnh Lương, Lý Minh Sơn
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Phước Hải (Hà)
reunion/sg_30122010_5.jpg
Bàn các Be
Phạm Đình Nguyên, La Thu Chinh, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Kiến Phong, Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh Lương
reunion/sg_30122010_6.jpg
Đỗ Bá Cảnh vô bếp phục vụ bàn các Bu
reunion/sg_30122010_8.jpg
Các Be và các Bu

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
tat_nien_2012/tat_nien_2012_03.jpg
Đỗ Bá Cảnh chúc mừng các Frère và Thầy Cô
tat_nien_2012/tat_nien_2012_17.jpg
Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Thầy Thành, Thầy Lâm Quang Trung, Đỗ Bá Cảnh, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Frère Tùng (Mai Thôn), Thầy ...
tat_nien_2012/tat_nien_2012_18.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Đỗ Bá Cảnh, Vương Quang Trí và Thầy Hoàng Trọng Hùng
tat_nien_2012/tat_nien_2012_26.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Cô Lê Thị Như, Lê Việt Quang và Bu, Phạm Đình Nguyên và Bu, Lý Văn Quới và Bu, Nguyễn Hữu Tường
Cập nhật: 15/05/2017