Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Gái miền nam
  (4 trả lời)
  Next
# 8366
  05 tháng 08, 2016 01:49  Dũng viết

Gái miền nam,ướt át chân tình
Em ca vọng cổ thiệt là xinh
Anh nghe mùi mẫn lòng trắc ẩn
Cải lương xuống giọng hồn lung linh!
# 8367
  05 tháng 08, 2016 02:06  Dũng Xin Làm Em viết,  
Quên nói là bài thơ trên của một thằng bạn - Tôn Thất Duyệt, không phải của tui.

"Gái miền nam,ướt át chân tình" : Mở, tuyệt, "Gái miền nam": mộc mạc, "ướt át chân tình": muốn hiểu sao thì hiểu,  un brin de poésie, un soupçon de mystère, une pincée d'évasion.

"Em ca vọng cổ thiệt là xinh": thiệt là xinh -  chữ dùng thần sầu, không thể nào "Nam" hơn!!!

"Anh nghe mùi mẫn lòng trắc ẩn
Cải lương xuống giọng hồn lung linh!"

Đi một cặp để thấy thêm thần sầu của vần điệu, gây cảm giác rơi rụng (rớt xuống), rồi lại chơi vơi bay ngang, nhưng vĩ thanh lưu luyến của một mổt chiếc lá bay ngang, không bị hút xuống.

 
# 8368
  05 tháng 08, 2016 02:09  Dũng Xin Làm Em viết,  
nhưng -> như
# 8371
  05 tháng 08, 2016 12:03  Bắc Trung Nam viết,  
Miền Bắc có lắm thằng điên
Trong túi nhiều tiền nó bảo rằng không
Suốt ngày nó chạy long nhong
Nói thánh nói tướng, nhưng không làm gì
Nhưng mà hắn được cái lì
Chỉ thị, Nghị quyết, cái gì cũng thông
 
Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó chun ngõ trước, nó luồn ngỏ sau
Một khi nó quyết làm giàu
Nó đi đúng chỗ, nó cân đúng người
Sinh ra vốn ở xứ nghèo
Nghiên cứu nghị quyết nên theo điều gì
 
Miền Nam có lắm thằng tham
Nó ăn như hạm, nó làm như điên
Trong túi nó muốn nhiều tiền
Nó cưới vợ một, nghĩ liền vợ hai
Suốt ngày nó nhậu lai rai
Một chữ Nghị quyết, học hoài không thông
# 8375
  06 tháng 08, 2016 11:11  Gái Sô Cô La viết,