Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Image
Lưu trữ hình mới
Chi tiết
Điều kiện
Các hình lưu trữ vào Taberd.org phải:
  • Không vi phạm tác quyền (nếu cần xin ghi nguồn gốc ở phần ghi chú)
  • Không vi phạm các chủ trương của Taberd.org
  • Nhỏ hơn 1MB và 600 x 900 pixels (ngang x dọc)
  • Hình ảnh phải thuộc một trong các dạng sau: JPG, JPEG, GIF hay PNG
Taberd.org không chịu trách nhiệm về các mất mát và hư hại của hình ảnh các bạn lưu trữ.
*  Tôi đồng ý với các điều kiện nêu trên.
Tựa hinh *
Tên hình *
  Xóa hình cũ nếu trùng tên
Ghi chú /
Nguồn gốc
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết