Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Help
Hướng dẫn

Mục Trong Sân Trường

Trong Sân Trường là một diễn đàn chung cho tất cả các bạn cựu học sinh Taberd. Mục này cũng như tất cả các trang của Taberd.org đều không hạn chế người đọc nhưng các bạn cần ghi tên vào Trang Chi Tiết để có mật khẩu trước khi viết và gởi bài.
Trong Sân Trường gồm nhiều nhóm đề mục chia theo nội dung, mỗi đề mục có các chủ đề do các bạn viết. Các bạn có thể viết chủ đề mới hay trả lời cho các chủ đề đã có sẵn.
top Đầu trang

Viết và gởi chủ đề mới

Muốn viết chủ đề mới, các bạn chọn mục Viết > Chủ đề mới.
Mẫu Chủ đề mới sẽ hiện ra và các bạn điền vào các phần cần thiết và nội dung chủ đề bạn muốn viết.
Các bạn có thể soạn thảo và trình bày nội dung bài viết tương tự như các chương trình soạn thảo văn bản:
 • thay đổi kiểu chữ   h02
 • thay đổi font và loại chữ   h05
 • canh lề   h03
 • tạo nhóm   h04
Ngoài ra các bạn có thể:
 • thêm liên kết (link) vào bài viết bằng cách chọn nút   h07   và điền liên kết bạn chọn. Khi người đọc bấm vào các liên kết này, chương trình duyệt (browser) sẽ dẩn người đọc đến các liên kết này.
 • thêm hình ảnh vào bài viết, xem phần Thêm hình ảnh vào các bài viết.
Các bạn có thể thử các chức năng soạn thảo văn bản trong phần Soạn thảo bài viết và trả lời.
Trước khi gởi bai viết đi, bạn cần nạp e-mail và mật khẩu của bạn để xác nhận người gởi và tránh sự quấy rối không cần thiết, nếu chưa có mật khẩu xin xem phần Tạo mật khẩu mới / Quên mật khẩu.
Bài viết của bạn sẽ xuất hiện trong đề mục bạn đã chọn ngay sau khi bạn gởi đi. Khi có bài viết và trả lời mới, thư báo sẽ được tự động gởi đến tất cả các bạn có ghi tên vào các đề mục liên quan.
top Đầu trang

Trả lời cho một chủ đề

Có hai cách trả lời cho một chủ đề đã có:
 • Đọc chủ đề trong mục Trong Sân Trường và bấm vào hình    hay liên kết Trả lời bên phải của mỗi chủ đề
 • Bấm vào liên kết Trả lời ở cuối các thư báo gởi từ mục Trong Sân Trường
Mẫu Trả lời Chủ đề với nội dung tương tự với mục viết Chủ đề mới sẽ hiện ra và các bạn điền vào các phần cần thiết và nội dung chủ đề bạn muốn viết. Cách thức viết và gởi trả lời giống như khi viết chủ đề mới.
top Đầu trang

Thêm hình ảnh vào các bài viết

Có hai cách thêm hình ảnh có thể thêm vào bài viết của các bạn tùy thuộc vào nơi lưu trữ các hình ảnh:
 • Hình ảnh các bạn đã đưa lên các mạng như Picasa, Flickr, v.v. hay các hình đã phổ biến tại bất cứ trang nào trên mạng. Các bạn cần biết liên kết (link hay URL) của các hình ảnh này.
 • Hình ảnh đang chứa tại máy tính của các bạn, Taberd.org sẽ cung cấp chỗ trên máy chủ (server) để các bạn lưu trữ các hình ảnh để có thể phổ biến trong các bài viết của mục Trong Sân Trường. Trước khi lưu trữ hình ảnh tại Taberd.org các bạn cần lưu ý một số điều kiện sau:
  • Không vi phạm tác quyền (nếu cần xin ghi nguồn gốc ở phần ghi chú)
  • Không vi phạm các chủ trương của Taberd.org
  • Mổi hình phải nhỏ hơn 1MB và 600 x 900 pixels (ngang x dọc)
  • Hình ảnh phải thuộc một trong các dạng sau: JPG, JPEG, GIF hay PNG
 • Taberd.org không chịu trách nhiệm về các mất mát và hư hại của hình ảnh các bạn lưu trữ.
Muốn lưu trữ hình tại Taberd.org, các bạn chọn mục Viết > Lưu trữ hình mới.
hay theo liên kết sau: Lưu trữ hình mới.
Các bạn cần điền các chi tiết cần thiết và bấm nút 'Lưu'. Hình của các bạn sẽ được trữ tại máy chủ Taberd.org và sẵn sàng để các bạn đưa vào các bài viết của bạn.
Khi cần biết liên kết các hình bạn đã lưu trữ, các bạn chọn mục Viết > Xem hình lưu trữ và chọn tên người đã lưu trữ hình, danh sách tất cả các hình bạn đã lưu trữ cùng với liên kết (link / URL) để truy xuất các hình này sẽ được trình bày giúp các bạn chọn lựa hình để đưa vào bài viết.
Các bạn cũng có thể lưu trữ hinh hay xem các hình lưu trữ qua các liên kết tại các mẫu viết và trả lòi thư
top Đầu trang

Nhận hay ngưng nhận thư báo khi có bài viết mới

Trong Sân Trường có nhiều đề mục khác nhau, các bạn có thể chọn nhận thư báo khi có bài viết trong những đề mục bạn thích hay quan tâm. Các bạn có thể chọn mục Nhận thư báo
hay theo liên kết Ngưng nhận thư báo ở cuối mỗi thư báo do mục Trong Sân Trường gởi đến các ban.
Các bạn chọn những đề mục mong muốn và lưu lại, ngay sau đó các bạn chỉ còn nhận thư báo về các các đề mục các bạn muốn.
top Đầu trang

Soạn thảo bài viết và trả lời

Các bạn có thể thử các chức năng của phần soạn thảo bài viết qua mẫu đưới đây:
top Đầu trang