Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tăng Minh Tâm

Niên học: 1968-1975
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 4 vị trí 10
silh
70-71 lớp 4-8
hàng 3 vị trí 9
silh
71-72 lớp 5-3
hàng 4 vị trí 6
silh
72-73 lớp 4-6
hàng 2 vị trí 7
silh
72-73 lớp 6-5
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-5
hàng 4 vị trí 8
+ 74-75 Lop 7/5
Hiện nay
E-mailtam.minh63@gmail.com
Trang webRat Mong duoc lien lac va gap lai cac ban cung lop Taberd
Địa chỉViet Nam
Điện thoại0937371657
  Vài dòng
Cập nhật: 03/06/2015