Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Văn Ngọc

Niên học: 1968-1974
silh
70-71 lớp 6-1
hàng 6 vị trí 10
silh
70-71 lớp 6-8
hàng 6 vị trí 1
silh
71-72 lớp 7-9
hàng 4 vị trí 13
silh
72-73 lớp 4-3
hàng 1 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-3
hàng 5 vị trí 5
silh
72-73 lớp 8-6
hàng 3 vị trí 2
silh
73-74 lớp 5-13
hàng 1 vị trí 10
silh
73-74 lớp 9-5
hàng 5 vị trí 10
Hiện nay
Tên hiện nayDouglas Nguyen
E-maildn7321@gmail.com
Địa chỉCalifornia
USA
Điện thoại(408) 431-3295
  Vài dòng
Toi la Ngoc, cuu hoc sinh truong Taberd tu nhung nam 1968 den nam 1974. Toi muon tim lai cac ban hoc cu trong thoi gian noi tren. Xin lien lac qua e-mail va dien Thoai noi tren.

Nguyen Van Ngoc
Cập nhật: 04/08/2013