Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quang Sơn

Niên học: 1964-1976
silh
64-65 lớp 11e 2
hàng 2 vị trí 4
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 2 vị trí 1
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 1 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 2 vị trí 10
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 2 vị trí 2
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 2 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B3
hàng 3 vị trí 7
Hiện nay
Biệt danhSơn Tây Lai
E-mailnqs4@aol.com
Địa chỉParis
France
  Vài dòng
  Các chi tiết khác
Người viết Thanh (danko@hcm.vnn.vn)
Hi Son,

Tao nghe Viet la may hay nhac den tao , cho tao so phone cua may de tao goi, hien tao dang ve VN lam viec , tao o Nice

Mong gap

Thanh
26/02/2011
1974_truoc_cong_truong.jpg

1974, Sân Danh Dự

dien_hanh_100_nam.jpg

Diễn hành kỷ niệm 100 năm

son_va_vuong_quoc_dinh_paris.jpg

Cùng Vương Quốc Định - Paris

son_va_vuong_quoc_dinh_paris2.jpg

Cùng Vương Quốc Định - Paris

ruou_bau_da_1.jpg

Tháng 1/2011, cùng Nguyễn Ngô Hùng và chai rượu Bầu Đá do Phạm Đình Nguyên tặng

ruou_bau_da_2.jpg

Thưởng thức rượu Bầu Đá

Nguyễn Quang Sơn và các bạn
Paris, 11 tháng 11 năm 2010 - Buổi họp mặt nho nhỏ
reunion/paris_11112010.jpg
Nguyễn Quang Sơn (tự Sơn lai), Lê Như Quốc Khánh (tự Cu K) & Phương Khanh (bà xã Cu K),
Hồ Tây GiangNguyễn Ngô Hùng (tự Tây Ba lô)

Lyon, 11-12 tháng 12, 2010 -
reunion/lyon_12122010_1.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Phước Hải (Hà), Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Ngô Hùng, Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân
reunion/lyon_12122010_2.jpg
Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Phước Hải (Hà), Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Quang Sơn
reunion/lyon_12122010_3.jpg
Hai chàng lãng tử Nguyễn Quang Sơn, Lê Như Quốc Khánh

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
tat_nien_2012/tat_nien_2012_25.jpg
Nguyễn Quang Sơn, Thầy Trần Văn Hồng, Lê Việt QuangChu Mạnh Tuyến
Cập nhật: 20/05/2012