Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Phi Hùng

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 7
hàng 2 vị trí 7
silh
68-69 lớp tu 12
hàng 4 vị trí 2
silh
70-71 lớp 4-8
hàng 1 vị trí 2
silh
71-72 lớp 5-5
hàng 2 vị trí 11
silh
72-73 lớp 6-7
hàng 1 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-7
hàng 1 vị trí 2
+ 75-76 USA75
Hiện nay
E-mailhnguyena@sbcglobal.net
Địa chỉSan Jose, CA
USA
  Vài dòng
Nguyễn Phi Hùng và các bạn
Orange County, tháng 7 năm 2009 -
reunion/taberd79/tb79_july2009.jpg
Hình do Nguyễn Phi Hùng gởi đến

Hội ngộ 2012, Paso Robles, California, 13-15 tháng 7, 2012 - Hình do Nguyễn Phi HùngNguyễn Trí Tài gởi đến
reunion/taberd79/tb79_2012_01.jpg
Đứng: Huỳnh Quốc Dũng, Trần Hữu Tài, Hà Phi Hùng, Bùi Quang Phú, Nguyễn Thiện Nhơn,
Ngô Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Thành DanhNguyễn Trí Tài
Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Phan Đặng Cường, Trần Tiến Quang, Hồng Diêm Lân, Tạ Quốc Dũng,
Nguyễn Đình Diên, Lê Minh HoàngNguyễn Trọng Phát

Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_5.jpg
Lớp Pháp Văn

Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hồng Hà, Hồng Diêm Lân, Nguyễn Thành Danh,
Trần Tiến Quang, Tạ Quốc Dũng, Cao Xuân DiệuTrần Hữu Tài

Đứng: Nguyễn Trí Tài, Vũ Quốc Thắng, Bùi Bằng Dũng, Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Hữu Nghĩa,
Bùi Quang Phú, Lê Hoài Bảo, Phan Đặng Cường, Nguyễn Quốc Dũng,
Huỳnh Quốc Dũng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Phát, Phạm Ngọc Hiển,
Tạ Hoàng Phi, Trần Vũ Tuấn AnhTrần Anh Vũ.
Cập nhật: 10/06/2012