Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Công Thuyên

Niên học: 1967-1976
silh
67-68 lớp 11e 6
hàng 2 vị trí 1
silh
68-69 lớp tu 6
hàng 4 vị trí 8
silh
70-71 lớp 4-1
hàng 5 vị trí 7
silh
71-72 lớp 5-1
hàng 5 vị trí 7
silh
72-73 lớp 6-3
hàng 5 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-3
hàng 5 vị trí 2
+ 74-75 lớp 8/3
+ 75-76 lớp 9P7
Hiện nay
E-mailcongthuyenle@t-online.de
Địa chỉBerlin,
Deutschland
Germany
  Vài dòng
Vào Taberd từ 1967-68 Ozieme 6, 1968-69 Tư 6, 1969-70 Ba 9, 1970-71 Bốn 1, 71-72 lớp 5/1, 72-73 lớp 6/3, 73-74 lớp 7/3, 74-75 lớp 8/3, 75-76 lớp 9P7
Từ năm 1976-1979, chuyển sang và học chung với rất nhiều bạn cựu học sinh Taberd, lớp 10C5, 11C5 và 12C5 trường Cô Giang.
Từ năm 1980 sang định cư tại Đức cho đến hôm nay.

Xin gởi lời chúc sức khoẻ đến quý Sư huynh, quý Thầy, quý Cô và các Anh, các bạn của Taberd ngày xưa.
Cập nhật: 23/10/2010