Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Gửi Trần Quốc Thắng
  (3 trả lời)
  Next
# 7843
  07 tháng 04, 2015 13:57  Nino viết

Bóng đi kẻ ở mặt đường
.Xám
Vết chàm trên lưng
Xoáy. Bấu. Xấu xa
mười ngón chân
Mắt đỏ đen - Khe hở -
Nứt - Tràn
Nước chảy tràn - Barossa
, nhức
Sợi tóc rớt trên môi -
Nhột
# 7854
  08 tháng 04, 2015 20:29  Anh Iêu viết,  
# 7855
  09 tháng 04, 2015 01:54  Vinh Retrouve viết,  
Có vẻ bài thơ triggers "A la recherche du Vinh perdu", chúc mừng bạn
# 7860
  09 tháng 04, 2015 15:05  Hà Bi Hội Ngộ viết,