Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Quốc Thắng

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 6
hàng 2 vị trí 2
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 3 vị trí 7
silh
71-72 lớp 5-4
hàng 2 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-6
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-6
hàng 2 vị trí 2
+ 74-75 9P5
+ 75-76 Cô Giang
Hiện nay
E-mailvuquocthang@gmail.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Vũ Quốc Thắng và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_5.jpg
Lớp Pháp Văn

Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hồng Hà, Hồng Diêm Lân, Nguyễn Thành Danh,
Trần Tiến Quang, Tạ Quốc Dũng, Cao Xuân DiệuTrần Hữu Tài

Đứng: Nguyễn Trí Tài, Vũ Quốc Thắng, Bùi Bằng Dũng, Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Hữu Nghĩa,
Bùi Quang Phú, Lê Hoài Bảo, Phan Đặng Cường, Nguyễn Quốc Dũng,
Huỳnh Quốc Dũng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Phát, Phạm Ngọc Hiển,
Tạ Hoàng Phi, Trần Vũ Tuấn AnhTrần Anh Vũ.
Cập nhật: 28/04/2012