Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Thanh Sơn

Niên học: 1969-1976
silh
68-69 lớp tu 12
hàng 3 vị trí 6
silh
70-71 lớp 4-5
hàng 2 vị trí 13
silh
71-72 lớp 5-1
hàng 3 vị trí 2
silh
72-73 lớp 6-3
hàng 2 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-3
hàng 2 vị trí 2
+ 74-75 Lớp 8/3
+ 75-76 Lớp 9P1
Hiện nay
Biệt danhPaul Sơn
E-mailvts@ssic.vn
Địa chỉ129 - 130 Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4
Việt Nam
  Vài dòng
Sau giải phóng học lớp 9P1 do Frere Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt làm chủ nhiệm
Taberd giải thể chuyển sang Cô Giang cùng với một số cựu học sinh Taberd, học lớp 10C4, 11C4, 12C4
Cập nhật: 26/04/2013