Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vĩnh Phúc

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 5
hàng 5 vị trí 4
silh
68-69 lớp tu 7
hàng 1 vị trí 4
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 5 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-8
hàng 5 vị trí 2
silh
72-73 lớp 6-10
hàng 3 vị trí 2
silh
73-74 lớp 7-10
hàng 5 vị trí 11
Hiện nay
E-mailpiphuc@yahoo.com
Địa chỉ101 Mỹ Kim I, Phú Mỹ Hưng, Q.7
Việt Nam
  Vài dòng
Vĩnh Phúc và các bạn
Sàigòn, 17 tháng 2, 2010 (mùng 4 Tết Canh Dần) - Tại nhà của bạn Vĩnh Phúc, hình do Đinh Quang Hiển gởi đến
reunion/taberd79/001s.jpg
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Vĩnh Phúc,
Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Khôi,
reunion/taberd79/002s.jpg
Ngũ Lâm, Vĩnh Phúc, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Khôi
Cập nhật: 10/06/2012