Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Quốc Toản

Niên học: 196-19
silh
67-68 lớp 8e 2
hàng 2 vị trí 5
silh
67-68 lớp nhat C
hàng 6 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhat 8
hàng 2 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-3
hàng 4 vị trí 1
silh
71-72 lớp 7-9
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 8-9
hàng 1 vị trí 8
silh
73-74 lớp 9-6
hàng 4 vị trí 11
+ 65-66 64 70
Hiện nay
Biệt danhQuoctoansd
Tên hiện nayTran quoctoan
E-mailQuoctoansd@yahoo.com
Trang webQuoctoansd
Địa chỉ1953 abbé st San Diego ca 92111
Usa
Điện thoại858 380 7226
  Vài dòng
Toan than chao den tat ca cac ban Minh trong nhom ngua go cua truong hi vong gap lai cac ban
Cập nhật: 13/06/2014