Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phan Đức Trí

Niên học: 1965-1976
silh
67-68 lớp 9e 1
hàng 1 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhi 3
hàng 5 vị trí 4
silh
70-71 lớp 6-5
hàng 3 vị trí 7
silh
71-72 lớp 7-6
hàng 3 vị trí 2
silh
73-74 lớp 9-5
hàng 6 vị trí 5
+ 74-75 10B3
+ 75-76 11 (?)
Hiện nay
Tên hiện nayPHAN
E-mailphan.duc.tri@free.fr
Địa chỉ1 rue de Kirovakan
92220 Bagneux
France
Điện thoạiPortable : (33) 0650474923
  Vài dòng
Cập nhật: 02/08/2016