Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Duy Khanh

Niên học: 1967-1976
silh
67-68 lớp 11e 3
hàng 3 vị trí 5
silh
68-69 lớp tu 4
hàng 3 vị trí 4
silh
70-71 lớp 4-4
hàng 3 vị trí 6
silh
71-72 lớp 4-11
hàng 3 vị trí 7
silh
72-73 lớp 5-8
hàng 3 vị trí 7
+ 74-75 bảy 11
+ 75-76 tám p2
Hiện nay
Tên hiện nayphạm duy khanh
E-mailphamduykhanh@hotmail.fr
Địa chỉ6/6a, Ấp mới 1, Tân Xuân, Hóc Môn
Việt Nam
Điện thoạiMB 0903908961
  Vài dòng
Cập nhật: 07/07/2013