Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Đức Vinh

Niên học: 1964-1974
silh
67-68 lớp 9e 2
hàng 1 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhi 1
hàng 2 vị trí 4
silh
70-71 lớp 6-9
hàng 2 vị trí 7
silh
71-72 lớp 7-10
hàng 1 vị trí 8
silh
72-73 lớp 8-6
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 9-7
hàng 4 vị trí 3
Hiện nay
E-mailducpham@free.fr
Công việcKy su lap trinh
Địa chỉFrance
  Vài dòng
  Các chi tiết khác
Người viết Phạm Đức Vinh (ducpham@free.fr)
Hang 2 vi tri 3 cua hinh 1 thì dung hon
24/12/2009
Cập nhật: 23/10/2010