Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Ngọc Khôi

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 3
hàng 1 vị trí 1
silh
68-69 lớp tu 8
hàng 5 vị trí 4
silh
70-71 lớp 4-1
hàng 2 vị trí 2
silh
71-72 lớp 5-11
hàng 1 vị trí 1
silh
72-73 lớp 6-8
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 6-1
hàng 5 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-8
hàng 1 vị trí 7
Hiện nay
E-mailkhoicuulong@yahoo.com
Địa chỉ185/20/28 Ni sư Huỳnh liên, P.10, Q.Tân Bình
Việt Nam
  Vài dòng
Nguyễn Ngọc Khôi và các bạn
Sàigòn, 17 tháng 2, 2010 (mùng 4 Tết Canh Dần) - Tại nhà của bạn Vĩnh Phúc, hình do Đinh Quang Hiển gởi đến
reunion/taberd79/001s.jpg
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Vĩnh Phúc,
Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Khôi,
reunion/taberd79/002s.jpg
Ngũ Lâm, Vĩnh Phúc, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Khôi
reunion/taberd79/005s.jpg
Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Khôi, Đinh Quang Hiển,
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn
Cập nhật: 10/06/2012