Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Xuân Khải

Niên học: 1967-1975
silh
68-69 lớp tu 3
hàng 4 vị trí 5
silh
70-71 lớp 4-1
hàng 3 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-5
hàng 1 vị trí 9
silh
72-73 lớp 6-7
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-7
hàng 1 vị trí 4
Hiện nay
Tên hiện nayLê Xuân Khải
E-mailkhaixle@gmail.com
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Cập nhật: 17/04/2014