Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Cao Đình Hưng

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 1 vị trí 12
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 3
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 6 vị trí 3
Hiện nay
E-mailcaopham85@yahoo.com
Địa chỉCA
USA
  Vài dòng
Cao Đình Hưng và các bạn
Nam Cali, 10 tháng 4, năm 2010 -
reunion/cali-10-04-2010-1.jpg
Cao Đình Hưng, Đinh Trọng Tín, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, Lê Kim Hòa,
Vũ Anh Quân, Nguyễn Hoàng Long, Chu Văn Thủy, Lê Ngọc LânLê Ngọc Lân

Cali, 5 tháng 6 năm 2010 -
reunion/cali_05062010.jpg
Lê Ngọc Lân, Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Long,
Vũ Anh Quân, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, và Trần Quốc Thắng.

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
reunion/cali_27062010_1.jpg
Nguyễn Tiến Đạt, Võ Long Hải, Cao Đình HưngPhạm Đình Nguyên
reunion/cali_27062010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Võ Long HảiCao Đình Hưng
reunion/cali_27062010_3.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long HảiCao Đình Hưng
tst_img/cali_27062010_7.jpg
Cao Đình Hưng, Tôn Thất Ân, ...
tst_img/cali_27062010_12.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Cao Đình Hưng, Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên,
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải, ..., Nghiêm Quốc Việt,
Đình Chuẩn, Đinh Trọng Tín

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_2.jpg
Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng
tst_img/cali_10072010_6.jpg
Đứng: Cao Đình Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Dương Quang Khải, Chu Văn Thủy, Vũ Anh Quân, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng
tst_img/cali_10072010_7.jpg
Đứng: Dương Quang Khải, Nguyễn Thanh Nguyên, Cao Đình Hưng, Vũ Anh Quân,
Nghiêm Quốc Việt, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng,

Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_1.jpg
Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên, Nghiêm Quốc Việt, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Cao Đình Hưng
reunion/oc_27122010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Duy Chiêu, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt, Cao Đình Hưng, Nguyễn Thanh Nguyên

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_21.jpg
Lý Hưng Ngọc, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng, Vũ Anh Quân, Cao Đình HưngNguyễn Thái Sơn
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_26.jpg
Cao Đình Hưng, Hồ Sĩ Thư Thiên, Trần Sư TứĐinh Trọng Tín
Cập nhật: 07/10/2013