Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Tiển Nghiêm Minh

Niên học: 1965-1976
silh
67-68 lớp 9e 8
hàng 3 vị trí 9
silh
68-69 lớp nhi 3
hàng 2 vị trí 6
silh
70-71 lớp 6-2
hàng 3 vị trí 4
silh
71-72 lớp 7-2
hàng 2 vị trí 6
silh
72-73 lớp 8-2
hàng 2 vị trí 3
silh
73-74 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 5
Hiện nay
E-mail100009401041759@facebook.com
Công việcHuấn luyện viên Đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/01/2016