Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Quốc Khánh

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-5
hàng 4 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-7
hàng 3 vị trí 11
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 1 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 4 vị trí 7
Hiện nay
E-mailtranncl@neuf.fr
Địa chỉParis
France
  Vài dòng
Trần Quốc Khánh và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_1.jpg
Hà Phi Hùng, Trần Quốc Khánh, Ngô Hoàng SơnNguyễn Quốc Long
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_8.jpg
Lớp Anh Văn

Ngồi: Hà Phi Hùng, Dương Xuân Vọng, Ngô Hoàng Sơn, Hoàng Đình HảiNguyễn Đình Diên.

Đứng: Trần Quốc Khánh, Lê Trí Minh, Huỳnh Anh Vũ, Bành Đình Dũng, Dương Vĩnh Khải,
Nguyễn Anh Thịnh, Ngô Hoàng SơnVõ Khắc Tân.
Cập nhật: 13/12/2014