Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Di Nhuận Đức

Niên học: 1968-1976
silh
68-69 lớp tu 2
hàng 5 vị trí 3
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 1 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-1
hàng 2 vị trí 9
silh
72-73 lớp 6-3
hàng 2 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-3
hàng 1 vị trí 4
+ 74-75 8/3
+ 75-76 9P1
Hiện nay
E-mailtrandinhuanduc@yahoo.com
Địa chỉ90/7U Quang Trung Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012