Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Nguyên Khiêm

Niên học: 1967-1976
silh
67-68 lớp 10e 8
hàng 2 vị trí 10
silh
68-69 lớp ba 10
hàng 2 vị trí 9
silh
71-72 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 9
silh
72-73 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 1
silh
73-74 lớp 8-2
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
Biệt danhkhiemnpham
E-mailkhiemnpham@yahoo.com
Địa chỉEverett, WA
USA
  Vài dòng
Tôi học o Taberd từ lop 2 den lop 10 khi truong bị giải tán, đã lien lac duoc mot số bạn lop 7-1, 8-2. Cám ơn Trần the Phú đã giup de biet va nhớ lai cội nguồn . Nho cac ban Nguyen the Son, Nguyen truong Son, Chung quoc Tinh,....
Cập nhật: 27/04/2013