Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Duy Hưởng

Niên học: 1969-1975
silh
70-71 lớp 3-8
hàng 3 vị trí 9
silh
71-72 lớp 4-5
hàng 3 vị trí 4
silh
71-72 lớp 5-5
hàng 3 vị trí 4
silh
72-73 lớp 6-7
hàng 3 vị trí 3
Hiện nay
E-mail4860rueloiret@gmail.com
Địa chỉSan Jose, California 95136
USA
Điện thoại408-775-5281
  Vài dòng
Cập nhật: 12/11/2012