Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Trọng Phát

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 2 vị trí 11
silh
71-72 lớp 5-2
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 6-4
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-4
hàng 5 vị trí 11
+ 74-75 9P4
Hiện nay
E-mailcliffordjimmy@yahoo.com
Địa chỉSacramento, CA
USA
  Vài dòng
Nguyễn Trọng Phát và các bạn
Hội ngộ 2012, Paso Robles, California, 13-15 tháng 7, 2012 - Hình do Nguyễn Phi HùngNguyễn Trí Tài gởi đến
reunion/taberd79/tb79_2012_01.jpg
Đứng: Huỳnh Quốc Dũng, Trần Hữu Tài, Hà Phi Hùng, Bùi Quang Phú, Nguyễn Thiện Nhơn,
Ngô Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Thành DanhNguyễn Trí Tài
Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Phan Đặng Cường, Trần Tiến Quang, Hồng Diêm Lân, Tạ Quốc Dũng,
Nguyễn Đình Diên, Lê Minh HoàngNguyễn Trọng Phát
reunion/taberd79/tb79_2012_11.jpg
Hà Phi HùngNguyễn Trọng Phát

Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_5.jpg
Lớp Pháp Văn

Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hồng Hà, Hồng Diêm Lân, Nguyễn Thành Danh,
Trần Tiến Quang, Tạ Quốc Dũng, Cao Xuân DiệuTrần Hữu Tài

Đứng: Nguyễn Trí Tài, Vũ Quốc Thắng, Bùi Bằng Dũng, Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Hữu Nghĩa,
Bùi Quang Phú, Lê Hoài Bảo, Phan Đặng Cường, Nguyễn Quốc Dũng,
Huỳnh Quốc Dũng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Phát, Phạm Ngọc Hiển,
Tạ Hoàng Phi, Trần Vũ Tuấn AnhTrần Anh Vũ.
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_9.jpg
Huỳnh Quốc Dũng, Nguyễn Trọng Phát đang quay heo chuẩn bị dinner họp mặt tối Thứ Bảy 2/8/2014
Cập nhật: 10/06/2012