Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô Viết Nam Sơn

Niên học: 1968-1976
silh
68-69 lớp tu 12
hàng 4 vị trí 4
70-71
70-71 lớp 4-2
hàng 2 vị trí 2
71-72
71-72 lớp 5-3
hàng 2 vị trí 1
73-74
73-74 lớp 7-5
hàng 3 vị trí 2
Hiện nay
E-mailcompositions@gmail.com
  Vài dòng
Hien hanh nghe kien truc tai Bac My va Viet Nam
Cập nhật: 28/10/2010