Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô Kỳ Vinh

Niên học: 1968-1971
silh
67-68 lớp nhat C
hàng 4 vị trí 8
silh
68-69 lớp dethat 10
hàng 6 vị trí 3
silh
70-71 lớp 7-4
hàng 5 vị trí 5
silh
71-72 lớp 8-8
hàng 5 vị trí 8
Hiện nay
E-mailvinhngoky@yahoo.com
Địa chỉ481/1 Nguyễn Tri Phương Phường 8 Quận 10
Việt Nam
  Vài dòng
Bạn bè cũ lâu quá rồi . Rất mong tìm lại được những người bạn
Cập nhật: 27/04/2013