Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Trí Dũng

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 1 vị trí 3
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 2 vị trí 10
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 1 vị trí 11
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 4 vị trí 8
Hiện nay
E-maillechungco@yahoo.com
Địa chỉIrvine, CA
USA
  Vài dòng
Lê Trí Dũng và các bạn
Cali, 5 tháng 6 năm 2010 -
reunion/cali_05062010.jpg
Lê Ngọc Lân, Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Long,
Vũ Anh Quân, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, và Trần Quốc Thắng.

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_1.jpg
Đình Chuẩn, Lê Trí Dũng, Chu Văn Thủy, Nguyễn Thanh Nguyên, Dương Quang Khải
tst_img/cali_10072010_2.jpg
Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_07.jpg
Vợ và con của Đặng Đức Duy và vợ chồng Lê Trí Dũng
Cập nhật: 15/05/2017